Danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt Nam

Tài liệu trình bày các nội dung về Danh Pháp hóa học: Các quy tắc phiên chuyền; áp dụng các quy tắc phiên chuyền và danh pháp IUPAC để gọi tên các nguyên tố, đơn chất và hợp chất. Thuật ngữ hóa học: Chuẩn hóa các tiêu chí đặt và phiên chuyển thuật ngữ Khoa học Việt Nam; phương sách đặt thuật ngữ và chuyển ngữ; những khó khăn, thách thức và định hướng giải quyết; soạn thảo bảng các thuật ngữ hóa học gốc.

Danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt Nam

Hồ Sỹ Thoảng, Huỳnh Văn Trung

Khoa học và Kỹ thuật

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách trình bày:

+ Phần 1 cuốn sách Danh pháp và thuật ngữ hóa học việt nam giới thiệu các nội dung phần danh pháp hóa học bao gồm: các quy tắc phiên chuyển, áp dụng các quy tắc phiên chuyển và danh pháp iupac để gọi tên các nguyên tố, đơn chất và hợp chất.

+ Phần 2 cuốn sách Danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam trình bày các nội dung phần Thuật ngữ hóa học bao gồm: Chuẩn hóa các tiêu chí đặt tên phiên chuyển thuật ngữ khoa học Việt Nam, phương sách đặt thuật ngữ và chuyển ngữ, những khó khăn, thách thức và định hướng giải quyết,. .

Trích dẫn

Hồ Sỹ Thoảng, Huỳnh Văn Trung. Danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt Nam, Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt NamDanh pháp hợp chất hữu cơCơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1

Danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt Nam

Danh pháp hợp chất hữu cơ

Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1

Mã QR

Danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:08 12/07/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trồng hải sản ven bờ biển Việt Nam

Thứ Hai, 14:36 12/07/2021

Cơ sở lí thuyết hoá học P.2 - Nhiệt động hóa học - Động hóa học - Điện hóa học

Thứ Hai, 14:27 12/07/2021

1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

Thứ Hai, 14:24 12/07/2021

Xứ Lạng: Văn hóa và du lịch (Xu Lang- Cultrure and Tourism)

Thứ Hai, 14:15 12/07/2021

Real estate investment strategies, structures, decisions

Thứ Hai, 14:09 12/07/2021