Mạng vô tuyến tùy biến

Tài liệu trình bày về mạng không dây: Tổng quan và một số vấn đề liên quan; tổng quan về mạng vô mạng vô tuyến tùy biến; giao thức truy nhập trong mạng vô tuyến tùy biến; tổng quan về các giao thức định tuyến tùy biến; định tuyến theo mức độ hoạt động của nguồn nuôi và yếu tố liên kết; định tuyến đa phương trong mạng vô tuyến tùy biến; đặc tính truyền thông của mạng vô tuyến tùy biện; giải pháp TCP qua mạng vô tuyến tùy biến; vấn đề triển khai mạng vô tuyến tùy biến; công nghệ Bluetooth- một ứng dụng điển hình của mạng vô tuyến tùy biến.

Mạng vô tuyến tùy biến

Nguyễn Hoàng Cẩm (ch.b)

Bưu điện

2007

Tóm tắt

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

 • Chương 1: Mạng thông tin không dây: tổng quan và một số vấn đề liên quan.
 • Chương 2: Tổng quan về mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 3: Giao thức truy cập mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 4: Tổng quan về các giao thức định tuyến tùy biến.
 • Chương 5: Định tuyến theo mức độ hoạt động của nguồn nuôi và yếu tố liên kết.
 • Chương 6: Định tuyến đa phương trong mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 7: Đặc tính truyền thông mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 8: Giải pháp TCP qua mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 9: Vấn đề triển khai mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 10: Công nghệ Bluetooth - Một ứng dụng điển hình của mạng vô tuyến tùy biến.

Trích dẫn

Nguyễn Hoàng Cẩm (ch.b). Mạng vô tuyến tùy biến. Bưu điện, 2007

Bộ sưu tập

Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Mạng vô tuyến tùy biếnGiáo trình Kỹ thuật audio-videoHệ thống viễn thông. tập 2
Mạng vô tuyến tùy biếnGiáo trình Kỹ thuật audio-videoHệ thống viễn thông. tập 2

Mã QR

Mạng vô tuyến tùy biến

Nội dung

 • Thứ Năm, 14:46 24/11/2022