Mạng vô tuyến tùy biến

Tài liệu trình bày về mạng không dây: Tổng quan và một số vấn đề liên quan; tổng quan về mạng vô mạng vô tuyến tùy biến; giao thức truy nhập trong mạng vô tuyến tùy biến; tổng quan về các giao thức định tuyến tùy biến; định tuyến theo mức độ hoạt động của nguồn nuôi và yếu tố liên kết; định tuyến đa phương trong mạng vô tuyến tùy biến; đặc tính truyền thông của mạng vô tuyến tùy biện; giải pháp TCP qua mạng vô tuyến tùy biến; vấn đề triển khai mạng vô tuyến tùy biến; công nghệ Bluetooth- một ứng dụng điển hình của mạng vô tuyến tùy biến.

Mạng vô tuyến tùy biến

Nguyễn Hoàng Cẩm (ch.b)

Bưu điện

2007

Tóm tắt

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

 • Chương 1: Mạng thông tin không dây: tổng quan và một số vấn đề liên quan.
 • Chương 2: Tổng quan về mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 3: Giao thức truy cập mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 4: Tổng quan về các giao thức định tuyến tùy biến.
 • Chương 5: Định tuyến theo mức độ hoạt động của nguồn nuôi và yếu tố liên kết.
 • Chương 6: Định tuyến đa phương trong mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 7: Đặc tính truyền thông mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 8: Giải pháp TCP qua mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 9: Vấn đề triển khai mạng vô tuyến tùy biến.
 • Chương 10: Công nghệ Bluetooth - Một ứng dụng điển hình của mạng vô tuyến tùy biến.

Trích dẫn

Nguyễn Hoàng Cẩm (ch.b). Mạng vô tuyến tùy biến. Bưu điện, 2007

Bộ sưu tập

Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Mạng vô tuyến tùy biếnGiáo trình Kỹ thuật audio-videoHệ thống viễn thông. tập 2
Mạng vô tuyến tùy biếnGiáo trình Kỹ thuật audio-videoHệ thống viễn thông. tập 2

Mã QR

Mạng vô tuyến tùy biến

Nội dung

 • Thứ Năm, 14:46 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

V.I.Lênin toàn tập Tập 48

Thứ Năm, 14:37 24/11/2022

Nguyên lý kỹ thuật điện tử

Thứ Năm, 14:36 24/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 47

Thứ Năm, 14:27 24/11/2022

Phân tích và giải mạch điện tử công suất

Thứ Năm, 14:24 24/11/2022

Hệ tư tưởng Đức

Thứ Năm, 14:16 24/11/2022