V.I.Lênin toàn tập Tập 47

Tập 47 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm những thư từ viết trong thời gian từ tháng 1/1905 đến tháng 10/1910, vào thời kỳ cách mạng Nga lần thứ nhất và vào những năm thế lực phản động Xtôlưpin thống trị.

V.I.Lênin toàn tập Tập 47

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 47 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm những thư từ viết trong thời gian từ tháng 1/1905 đến tháng 10/1910, vào thời kỳ cách mạng Nga lần thứ nhất và vào những năm thế lực phản động Xtôlưpin thống trị. Nội dung các bức thư cho thấy hoạt động thực tiễn của V.I.Lênin trong việc lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các cơ quan ngôn luận của Đảng.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 47, Chính trị Quốc gia, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 47V.I.Lênin toàn tập Tập 46V.I.Lênin toàn tập Tập 45
V.I.Lênin toàn tập Tập 47V.I.Lênin toàn tập Tập 46V.I.Lênin toàn tập Tập 45

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 47

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:27 24/11/2022