V.I.Lênin toàn tập Tập 47

Tập 47 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm những thư từ viết trong thời gian từ tháng 1/1905 đến tháng 10/1910, vào thời kỳ cách mạng Nga lần thứ nhất và vào những năm thế lực phản động Xtôlưpin thống trị.

V.I.Lênin toàn tập Tập 47

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 47 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm những thư từ viết trong thời gian từ tháng 1/1905 đến tháng 10/1910, vào thời kỳ cách mạng Nga lần thứ nhất và vào những năm thế lực phản động Xtôlưpin thống trị. Nội dung các bức thư cho thấy hoạt động thực tiễn của V.I.Lênin trong việc lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các cơ quan ngôn luận của Đảng.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 47, Chính trị Quốc gia, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 47V.I.Lênin toàn tập Tập 46V.I.Lênin toàn tập Tập 45
V.I.Lênin toàn tập Tập 47V.I.Lênin toàn tập Tập 46V.I.Lênin toàn tập Tập 45

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 47

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:27 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Phân tích và giải mạch điện tử công suất

Thứ Năm, 14:24 24/11/2022

Hệ tư tưởng Đức

Thứ Năm, 14:16 24/11/2022

Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Thứ Năm, 13:58 24/11/2022

Intermediate microeconomics: A modern approach

Thứ Năm, 13:50 24/11/2022

Thực hành kỹ thuật điện tử

Thứ Năm, 13:37 24/11/2022