Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Introduction to Engineering Ethics provides the background for discussion of the basic issues in engineering ethics

Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Mike W. Martin, Roland Schinzinger

McGraw-Hill

2010

Abstract

Introduction to Engineering Ethics provides the background for discussion of the basic issues in engineering ethics. Emphasis is given to the moral problems engineers face in the corporate setting. It places those issues within a philosophical framework, and it seeks to exhibit their social importance and intellectual challenge. The primary goal is to stimulate critical and responsible reflection on moral issues surrounding engineering practice and to provide the conceptual tools necessary for pursuing those issues.

Students preparing to function within the engineering profession need to be introduced to the basic issues in engineering ethics.

Citation

Martin, Mike W., Schinzinger, Roland. Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2010.

Collection

LĨNH VỰC KHÁC

Related document

Introduction to Engineering Ethics, 2nd EditionNine lies about workAssistive technologies: Principles and practice

Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Nine lies about work: A freethinking leader's guide to the real world

Assistive technologies: Principles and practice

QR code

Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Content

  • Thứ Năm, 13:58 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Intermediate microeconomics: A modern approach

Thứ Năm, 13:50 24/11/2022

Thực hành kỹ thuật điện tử

Thứ Năm, 13:37 24/11/2022

Truyền hình số

Thứ Năm, 13:28 24/11/2022

Maintenance Engineering Handbook, Eighth edition

Thứ Năm, 13:22 24/11/2022

Truyền hình số di động công nghệ thiết bị và dịch vụ

Thứ Năm, 13:18 24/11/2022

Video giới thiệu