Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Introduction to Engineering Ethics provides the background for discussion of the basic issues in engineering ethics

Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Mike W. Martin, Roland Schinzinger

McGraw-Hill

2010

Abstract

Introduction to Engineering Ethics provides the background for discussion of the basic issues in engineering ethics. Emphasis is given to the moral problems engineers face in the corporate setting. It places those issues within a philosophical framework, and it seeks to exhibit their social importance and intellectual challenge. The primary goal is to stimulate critical and responsible reflection on moral issues surrounding engineering practice and to provide the conceptual tools necessary for pursuing those issues.

Students preparing to function within the engineering profession need to be introduced to the basic issues in engineering ethics.

Citation

Martin, Mike W., Schinzinger, Roland. Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2010.

Collection

LĨNH VỰC KHÁC

Related document

Introduction to Engineering Ethics, 2nd EditionNine lies about workAssistive technologies: Principles and practice

Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Nine lies about work: A freethinking leader's guide to the real world

Assistive technologies: Principles and practice

QR code

Introduction to Engineering Ethics, 2nd Edition

Content

  • Thứ Năm, 13:58 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Intermediate microeconomics: A modern approach

Thứ Năm, 13:50 24/11/2022

Thực hành kỹ thuật điện tử

Thứ Năm, 13:37 24/11/2022

Truyền hình số

Thứ Năm, 13:28 24/11/2022

Maintenance Engineering Handbook, Eighth edition

Thứ Năm, 13:22 24/11/2022

Truyền hình số di động công nghệ thiết bị và dịch vụ

Thứ Năm, 13:18 24/11/2022