Truyền hình số

Truyền hình số là hệ thống truyền hình mà tất cả các thiết bị từ tạo nguồn, lưu trữ, xử lý, truyền dẫn, thu tín hiệu truyền hình đều dựa trên công nghệ kỹ thuật số. Công nghệ truyền hình số đang bộc lộ thế mạnh tuyệt đối so với công nghệ tương tự, trong tương lai gần truyền hình sẽ tiến tới số hóa hoàn toàn.

Truyền hình số

Đỗ Hoàng Tiến

Khoa học và kỹ thuật

2001

Tóm tắt

Nội dung của cuốn Truyền hình số bao gồm:

+ Chương 1: Tóm tắt nội dung cơ sở kỹ thuật truyền hình và các hệ truyền hình màu

+ Chương 2: Giới thiệu đặc điểm của ảnh số và hệ thống truyền hình số

+ Chương 3: Quá trình số hóa tín hiệu video và các tiêu chuẩn số hòa tín hiệu video

+ Chương 4: Giới thiệu kỹ thuật nén ảnh số

+ Chương 5: Tín hiệu audio số và các kỹ thuật nén tín hiệu audio số

+ Chương 6: Giới thiệu các phương thúc truyền tín hiệu truyền hình số cùng các tiêu chuẩn DVB, DTV

+ Chương 7: Giới thiệu về giao diện máy tính và truyền hình

+ Chương 8: Giới thiệu sự hòa nhập của truyền hình số vào môi trường Đa truyền thông

Trích dẫn

Đỗ Hoàng Tiến. Truyền hình số . Khoa học và kỹ thuật, 2001

Bộ sưu tập

Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan


Truyền hình số Cơ sở tự động hóa tập 1 Giáo trình Điện tử tương tự
Truyền hình sốCơ sở tự động hóa tập 1Giáo trình Điện tử tương tự

Mã QR

Truyền hình số

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:28 24/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Maintenance Engineering Handbook, Eighth edition

Thứ Năm, 13:22 24/11/2022

Truyền hình số di động công nghệ thiết bị và dịch vụ

Thứ Năm, 13:18 24/11/2022

Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu truyền

Thứ Năm, 13:13 24/11/2022

Cơ sở kỹ thuật Laser

Thứ Năm, 13:04 24/11/2022

Mạch điện thực dụng

Thứ Năm, 11:51 24/11/2022