Giáo trình Điện tử tương tự

Cuốn sách Giáo trình điện tử tương tự nhằm cung cấp cho người học những kiến thức để phân tích, thiết kế các mạch điện trong hệ thống mạch điện tử.

Giáo trình Điện tử tương tự

Nguyễn Đắc Hải (ch.b)

Thống kê

2022

Tóm tắt

Cuốn sách Giáo trình điện tử tương tự nhằm cung cấp cho người học những kiến thức để phân tích, thiết kế các mạch điện trong hệ thống mạch điện tử.

Nội dung chính của cuốn sách gồm 6 chương:

+ Chương 1: Khuếch đại tín hiệu nhỏ

+ Chương 2: Khuêch đại công suất

+ Chương 3: Khuếch đại thuật toán

+ Chương 4: Nguồn điện một chiều

+ Chương 5: Mạch tạo dao động

+ Chương 6: Điều chế - tách sóng - trộn tàn

Trích dẫn

Nguyễn Đắc Hải (ch.b). Giáo trình Điện tử tương tự. Thống kê, 2022.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Giáo trình Điện tử tương tựGiáo trình Xử lý tín hiệu sốGiáo trình Thông tin di động

Giáo trình Điện tử tương tự

Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Giáo trình Thông tin di động

Mã QR

Giáo trình Điện tử tương tự

Nội dung

  • Chủ Nhật, 21:02 20/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Bài Giảng Dược liệu tập 1

Chủ Nhật, 16:59 20/11/2022

Bán dẫn hữu cơ polyme

Chủ Nhật, 16:54 20/11/2022

Các quá trình cơ bản trong tổng hợp hữu cơ

Chủ Nhật, 16:46 20/11/2022

Super english grammar = Ngữ pháp tiếng anh vô địch

Chủ Nhật, 16:21 20/11/2022

Bài tập xác suất và thống kê toán Dùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh

Chủ Nhật, 15:30 20/11/2022