Nine lies about work: A freethinking leader's guide to the real world

This is the real world of work, as it is and as it should be. Nine Lies About Work reveals the few core truths that will help you show just how good you are to those who truly rely on you.

Nine lies about work: A freethinking leader's guide to the real world

Buckingham, Marcus; Ashley Goodall

Harvard Business Review Press

2019

Abstract

This is the real world of work, as it is and as it should be. Nine Lies About Work reveals the few core truths that will help you show just how good you are to those who truly rely on you.

The content of the book includes People care wich company they work for; the best plan wins; the best companies cascade goals; the best people are well - rounded; people need feedback; people can reliably rate other people; people have poyential; work - life balance matters most; leadership is a thing.

Citation

Nine lies about work: A freethinking leader's guide to the real world

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực khác

Related document

Nine lies about workLife Lessons from Family VacationsLitlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Nine lies about work

Life Lessons from Family Vacations

Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

QR code

Nine lies about work: A freethinking leader's guide to the real world

Content

  • Thứ Năm, 11:44 24/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Sửa chữa điện dân dụng và điện công nghiệp

Thứ Năm, 11:34 24/11/2022

Handbook of statistical analysis and data mining applications

Thứ Năm, 11:26 24/11/2022

Machine Tools Handbook: Design and Operation

Thứ Năm, 11:19 24/11/2022

Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt

Thứ Năm, 10:51 24/11/2022

Thiết bị và thiết kế xưởng nhiệt luyện

Thứ Năm, 10:39 24/11/2022