Machine Tools Handbook: Design and Operation

Designed for quick access on the job, Machine Tools Handbook explains in detail how to carry out basic and advanced machine tool operations and functions, providing a wealth of machine tool exercises to test and improve the performance of machinists.

Machine Tools Handbook: Design and Operation

P.H. Joshi

Mc Graw-Hill.

2008

Abstract

Acquire the Skills, Tools, and Techniques Needed to Ensure High Quality and Precision in the Design of Machined Parts!

Designed for quick access on the job, Machine Tools Handbook explains in detail how to carry out basic and advanced machine tool operations and functions, providing a wealth of machine tool exercises to test and improve the performance of machinists.

The tables, graphs, and formulas packed into this essential reference makes it a must-have for every machine and manufacturing workshop. Machine Tools Handbook features:

  • Expert instructions on performing basic and advanced machine tool operations and functions

  • Comparative tables for machine tool drives

  • Complete guidelines for designing simple circuits for electrical automation

  • Detailed graphs for gear design

  • Solved examples that illustrate and prove formulas

Citation

P.H. Joshi. Machine Tools Handbook: Design and Operation, Mc Graw-Hill, 2008

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Machine Tools Handbook: Design and OperationCơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Machine Tools Handbook: Design and Operation

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)

Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

QR code

Machine Tools Handbook: Design and Operation

Content

  • Thứ Năm, 11:19 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt

Thứ Năm, 10:51 24/11/2022

Thiết bị và thiết kế xưởng nhiệt luyện

Thứ Năm, 10:39 24/11/2022

Linh kiện bán dẫn và vi mạch

Thứ Năm, 10:37 24/11/2022

Giáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng và cán kim loại

Thứ Năm, 10:10 24/11/2022

Hệ thống viễn thông. tập 2

Thứ Năm, 09:58 24/11/2022

Video giới thiệu