Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Cuốn sách cung cấp cho sinh viên, học viên cũng như những người đang làm việc trong nhà máy, xí nghiệp những kiến thức cơ bản về khoa học bảo hộ lao động, luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong lao động và sản xuất

Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Dương Quốc Dũng, Nguyễn Trung Thành

Học viện kỹ thuật quân sự

2013

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong cả nước có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết, bị thương nhiều người và thiệt hại nhiều về tài sản. Các quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ngày càng được hoàn thiện và cụ thể hơn. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng việ huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, qua điều tra về nhu cầu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong những năm qua cho thấy công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cũng còn nhiều hạn chế, bất cập như tỷ lệ huấn luyện còn thấp và mang tính hình thức, số lượng giảng viên cũng thiếu và chưa được đào tạo bài bản, phương pháp huấn luyện chưa phù hợp, chưa có những bộ giáo trình chuẩn về các nội dung huấn luyện để phục vụ từng đối tượng. ….

Cuốn giáo trình này được biên soạn trên cơ sở các giáo trình đã dược giảng dạy ở các trường ĐH, CĐ và Trung học chuyên nghiệp. Một số nội dung mới được cập nhật và thay đổi nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiên đại hóa đất nước. Tác giả đã đưa vào giáo trình các nội dung nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên cũng như những người đang làm việc trong nhà máy, xí nghiệp những kiến thức cơ bản về khoa học bảo hộ lao động, luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong lao động và sản xuất….

Nội dung giáo trình gồm:

- Những vấn đề chung và luật pháp bảo hộ lao động.

- Kỹ thuật vệ sinh lao động.

- Kỹ thuật an toàn lao động

- Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ.

- Bảo hộ lao động trong doanh nghiệp.

Trích dẫn

Dương Quốc Dũng, Nguyễn Trung Thành. Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí, Học viện kỹ thuật quân sự, 2013

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khíKỹ thuật CAD/CAEHands On Machine Learning with Scikit Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems

Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Kỹ thuật CAD/CAE

Hands On Machine Learning with Scikit Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems

Mã QR

Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:12 23/11/2022