Đồ gá cơ khí và tự động hóa

Cuốn Đồ gá cơ khí và tự động hóa dùng làm tài liệu cho môn học Đồ gá theo chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học và cao đẳng kỹ thuật

Đồ gá cơ khí và tự động hóa

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày phương pháp tính toán và thiết kế đồ gá máy cắt kim loại trên cơ sở kết hợp vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các môn học khác thuộc lĩnh vực chuyên môn cơ khí chế tạo máy, góp phần đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành cơ khí, phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại và xu hướng phát triển tất yếu.

Trong ngành cơ khí, trang bị công nghệ có vai trò quan trọng và góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật tốt cho quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí. Xác định, lựa chọn, thiết kế và tính toán trang bị hợp lý là một nội dung chuyên môn chính trong khâu chuẩn bị công nghệ cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm cơ khí.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Chương 1 : Thiết kế đồ gá chuyên dùng trên máy công cụ vạn năng thông thường.

- Chương 2 : Dụng cụ phụ.

- Chương 3 : Đồ gá lắp ráp.

- Chương 4 : Đồ gá kiểm tra.

- Chương 5 :Tiêu chuẩn hóa và linh họat hóa trang bị công nghệ.

- Chương 6 : Trang bị công nghệ dùng trong dây chuyền gia công linh họat và tự động hóa

Trích dẫn

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt. Đồ gá cơ khí và tự động hóa, Khoa học và Kỹ thuật, 2005

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Đồ gá cơ khí và tự động hóaVật liệu cơ khí Vật liệu kim loại màu

Đồ gá cơ khí và tự động hóa

Vật liệu cơ khí

Vật liệu kim loại

Mã QR

Đồ gá cơ khí và tự động hóa

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:29 23/11/2022