Vật liệu kim loại màu

Đặc điểm, tính chất và tổ chức quy luật tương tác với các nguyên tố hợp kim, tính chất công nghệ và phạm vi ứng dụng của các loại vật liệu kim loại nâu như: nhôm, magie, hợp kim magie, titan và hợp kim titan, đồng, hợp kim đồng, niken và hợp kim niken,... các loại kim loại khó chảy và vật liệu kim loại màu đặc biệt.

Vật liệu kim loại màu

Nguyễn Khắc Xương

Khoa học kỹ thuật

2003

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn để phục vụ cho chương trình đào tạo của chuyên ngảnh về vật liệu hoặc các ngành khác có liên quan như cơ khí, động lực, thiết bị hóa học, máy năng lượng…

Đặc điểm, tính chất và tổ chức quy luật tương tác với các nguyên tố hợp kim, tính chất công nghệ và phạm vi ứng dụng của các loại vật liệu kim loại nâu như: nhôm, magie, hợp kim magie, titan và hợp kim titan, đồng, hợp kim đồng, niken và hợp kim niken,... các loại kim loại khó chảy và vật liệu kim loại màu đặc biệt.

Đây cũng là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư và những người quan tâm nghiên cứu, sử dụng vật liệu kim loại màu.

Trích dẫn

Nguyễn Khắc Xương. Vật liệu kim loại. Khoa học kỹ thuật, 2003.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Vật liệu kim loại màu Giáo trình luyện thép lò thổi oxyHệ thống sản xuất
Vật liệu kim loại màu Giáo trình luyện thép lò thổi oxyHệ thống sản xuất

Mã QR

Vật liệu kim loại màu

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:27 14/11/2022