Thư tình từ chiến hào Vũ Lăng

Hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã sản sinh ra những vị tướng vừa có phẩm chất vừa có tài năng, trưởng thành từ cơ sở. Vũ Lăng từng đảm nhận cấp tiểu đoàn ngay từ những ngày đầu thủ đô Hà Nội đứng lên kháng chiến. Tiếp theo đó đã từng là trung đoàn rồi sư đoàn, trung đoàn ở Điện Biên Phủ sau là sư đoàn rồi Phó Tư lệnh Quân khu 4, Tư lệnh B3 Tây Nguyên, Phó Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên.

Thư tình từ chiến hào

Vũ Lăng

Nxb. Quân Đội Nhân Dân

2006

Tóm tắt

Hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã sản sinh ra những vị tướng vừa có phẩm chất vừa có tài năng, trưởng thành từ cơ sở. Vũ Lăng từng đảm nhận cấp tiểu đoàn ngay từ những ngày đầu thủ đô Hà Nội đứng lên kháng chiến. Tiếp theo đó đã từng là trung đoàn rồi sư đoàn, trung đoàn ở Điện Biên Phủ sau là sư đoàn rồi Phó Tư lệnh Quân khu 4, Tư lệnh B3 Tây Nguyên, Phó Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên.

Nội dung Gồm 4 phần:

+ Phần 1: Trích lời phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phim tài liệu “ Thượng tướng Vũ Lăng” 2001.

+ Phần 2: Thượng tướng Vũ Lăng ( 1921 – 1988)

+ Phần 3: Thư từ 1949 đến 1954

+ Phần 4: Nhật ký.

Trích dẫn

Vũ Lăng. Thư tình từ chiến hào, Nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2006.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Thư tình từ chiến hào Vũ LăngNhật ký Đặng Thùy Trâm  Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn Văn Thạc

Thư tình từ chiến hào Vũ Lăng

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn Văn Thạc

Mã QR

Thư tình từ chiến hào Vũ Lăng

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:16 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Học tập cũng cần chiến lược

Thứ Tư, 13:11 23/11/2022

Social media: Bí quyết bứt phá tăng trưởng trên mạng xã hội

Thứ Tư, 13:11 23/11/2022

Sổ tay hỏi đáp về Logistics

Thứ Tư, 13:01 23/11/2022

Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Thứ Tư, 11:59 23/11/2022

Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nay

Thứ Tư, 11:48 23/11/2022

Video giới thiệu