Thư tình từ chiến hào Vũ Lăng

Hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã sản sinh ra những vị tướng vừa có phẩm chất vừa có tài năng, trưởng thành từ cơ sở. Vũ Lăng từng đảm nhận cấp tiểu đoàn ngay từ những ngày đầu thủ đô Hà Nội đứng lên kháng chiến. Tiếp theo đó đã từng là trung đoàn rồi sư đoàn, trung đoàn ở Điện Biên Phủ sau là sư đoàn rồi Phó Tư lệnh Quân khu 4, Tư lệnh B3 Tây Nguyên, Phó Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên.

Thư tình từ chiến hào

Vũ Lăng

Nxb. Quân Đội Nhân Dân

2006

Tóm tắt

Hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã sản sinh ra những vị tướng vừa có phẩm chất vừa có tài năng, trưởng thành từ cơ sở. Vũ Lăng từng đảm nhận cấp tiểu đoàn ngay từ những ngày đầu thủ đô Hà Nội đứng lên kháng chiến. Tiếp theo đó đã từng là trung đoàn rồi sư đoàn, trung đoàn ở Điện Biên Phủ sau là sư đoàn rồi Phó Tư lệnh Quân khu 4, Tư lệnh B3 Tây Nguyên, Phó Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên.

Nội dung Gồm 4 phần:

+ Phần 1: Trích lời phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phim tài liệu “ Thượng tướng Vũ Lăng” 2001.

+ Phần 2: Thượng tướng Vũ Lăng ( 1921 – 1988)

+ Phần 3: Thư từ 1949 đến 1954

+ Phần 4: Nhật ký.

Trích dẫn

Vũ Lăng. Thư tình từ chiến hào, Nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2006.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Thư tình từ chiến hào Vũ LăngNhật ký Đặng Thùy Trâm  Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn Văn Thạc

Thư tình từ chiến hào Vũ Lăng

Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn Văn Thạc

Mã QR

Thư tình từ chiến hào Vũ Lăng

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:16 23/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Học tập cũng cần chiến lược

Thứ Tư, 13:11 23/11/2022

Social media: Bí quyết bứt phá tăng trưởng trên mạng xã hội

Thứ Tư, 13:11 23/11/2022

Sổ tay hỏi đáp về Logistics

Thứ Tư, 13:01 23/11/2022

Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Thứ Tư, 11:59 23/11/2022

Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nay

Thứ Tư, 11:48 23/11/2022