Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nay

Trong giai đoạn phát triển hiện tại của nền kinh tế thể giới; dưới tác động của cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ, cạnh tranh đang diễn. ra với nhiều hình thức khác nhau. Do hạn chế về khả năng và các nguồn lực, các nước, các công ty và các tổ chức kinh tế buộc phải hợp tác với nhau trong quá trình sản xuất, tiêu thụ cũng như nghiên cứu và phát triển

Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nay

Viện Thông tin khoa học xã hội

Thông tin Khoa học xã hội

2001

Tóm tắt

Trong giai đoạn phát triển hiện tại của nền kinh tế thể giới; dưới tác động của cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ, cạnh tranh đang diễn. ra với nhiều hình thức khác nhau.

Do hạn chế về khả năng và các nguồn lực, các nước, các công ty và các tổ chức kinh tế buộc phải hợp tác với nhau trong quá trình sản xuất, tiêu thụ cũng như nghiên cứu và phát triển.

Bởi vậy, đặc điểm nổi bật trong cạnh tranh quốc tế tiến tới toàn cầu hoá kinh tế thể giới hiện nay là cạnh tranh trong hợp tác.

Hơn nữa, hợp tác đang là một trong những xu hướng cơ bần tạo động lực cho hoạt động sản xuất quốc tế

Trích dẫn

Viện Thông tin khoa học xã hội. Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nay. Thông tin Khoa học xã hội, 2001

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nayPhương hướng phát triển kinh tế - xã hộiHọc thuyết doanh nghiệp
Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nayPhương hướng phát triển kinh tế - xã hộiHọc thuyết doanh nghiệp

Mã QR

Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nay

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:48 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường của hàng thủy sản nhập khẩu vào EU

Thứ Tư, 11:19 23/11/2022

The fall of crazy house

Thứ Tư, 11:18 23/11/2022

Bộ não siêu phàm (Kích hoạt sức mạnh tâm trí để đạt đến trạng thái tối ưu thể chất và tinh thần)

Thứ Tư, 11:12 23/11/2022

Học thuyết doanh nghiệp

Thứ Tư, 11:08 23/11/2022

V.I Lênin toàn tập Tập 12

Thứ Tư, 11:05 23/11/2022