Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Trình bày tương đối toàn diện phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho việc xác lập và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm 1996-2000

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Phan Thanh Phố

Giáo dục

1998

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 6 chương:

+ Chương 1: Định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

+ Chương 2: Định hướng xây dựng và phát triển kinh tế

+ Chương 3: Phương hướng phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và xây dựng nền văn hóa dân tộc

+ Chương 4: Một số chính sách xã hội

+ Chương 5: Đường lối an ninh quốc phòng và đối ngoại

+ Chương 6: Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hộ của kế hoạch 5 năm (1996-2000)

Trích dẫn

Phan Thanh Phố. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục, 1998

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hộiQuản trị rủi ro và khủng hoảngHướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn
Phương hướng phát triển kinh tế - xã hộiQuản trị rủi ro và khủng hoảngHướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn

Mã QR

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:20 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Reinforcements: How to get people to help you

Thứ Tư, 08:07 23/11/2022

Đường đến cuộc cách mạng tâm thức

Thứ Tư, 07:56 23/11/2022

Để làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường

Thứ Ba, 20:51 22/11/2022

Các triều đại Việt Nam

Thứ Ba, 20:36 22/11/2022

Bách gia Chư tử trong cách đối nhân xử thế

Thứ Ba, 20:05 22/11/2022