Reinforcements: How to get people to help you

The book Reinforcements: How to get people to help you explains how to get it right. With humor, insight, and engaging storytelling, Heidi Grant, PhD, describes how to elicit helpful behavior from your friends, family, and colleagues--in a way that leaves them feeling genuinely happy to lend a hand.

Reinforcements: How to get people to help you

Heidi Grant

Harvard Business Review Pressy

2018

Abstract

The book Reinforcements: How to get people to help you explains how to get it right. With humor, insight, and engaging storytelling, Heidi Grant, PhD, describes how to elicit helpful behavior from your friends, family, and colleagues--in a way that leaves them feeling genuinely happy to lend a hand.

Whether you're a first-time manager or a seasoned leader, getting people to pitch in is what leadership is. Fortunately, people have a natural instinct to help other human beings; you just need to know how to channel this urge into what it is you specifically need them to do. It's not manipulation. It's just management.

Citation

Heidi Grant. Reinforcements: How to get people to help you. Harvard Business Review Pressy, 2018.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Văn học

Related document

Reinforcements: How to get people to help youThe monster hypothesisThe Battle of Junk Mountain

Reinforcements: How to get people to help you

The monster hypothesis

The Battle of Junk Mountain

QR code

Reinforcements How to get people to help you

Content

  • Thứ Tư, 08:07 23/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Đường đến cuộc cách mạng tâm thức

Thứ Tư, 07:56 23/11/2022

Để làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường

Thứ Ba, 20:51 22/11/2022

Các triều đại Việt Nam

Thứ Ba, 20:36 22/11/2022

Bách gia Chư tử trong cách đối nhân xử thế

Thứ Ba, 20:05 22/11/2022

An toàn – Sức khoẻ tại nơi làm việc

Thứ Ba, 19:47 22/11/2022