An toàn – Sức khoẻ tại nơi làm việc

Trình bày an toàn - sức khỏe tại nơi làm việc; các phương pháp cấp cứu tại chỗ; bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm xã hội; các văn bản Nhà nước quy định về vệ sinh lao động.

An toàn – Sức khoẻ tại nơi làm việc

Nguyễn Đức Đãn, Nguyễn Quốc Triệu

Xây dựng

1999

Tóm tắt

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền sản xuất sẽ phát triển mạnh mẽ. Công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ cần phải được quan tâm. Điều này đã được Nhà nước thể chế hoá đầy đủ trong Bộ luật lao động.

Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất những kiến thức cơ bản về công tác vệ sinh lao động trong giai đoạn mới, các văn bản Luật pháp của Nhà nước về vệ sinh lao động để các cơ sở thực hiện. Ngoài ra còn cung cấp những kiến thức thông thường về các phương pháp cấp cứu tại chỗ khi xẩy ra tai nạn lao động và trong đời thường.

Mục lục:

Phần 1: An toàn – sức khoẻ nơi làm việc

Phần 2: Các phương pháp cấp cứu tại chỗ

Phần 3: Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm xã hội

Phần 4: Các văn bản Nhà nước qui định về vệ sinh lao động

Trích dẫn

Nguyễn Đức Đãn, Nguyễn Quốc Triệu. An toàn – Sức khoẻ tại nơi làm việc. Xây dựng, 1999.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

 An toàn - sức khỏe tại nơi làm việc Energy services for the world's poor Einstein
An toàn - sức khỏe tại nơi làm việc
Energy services for the world's poorEinstein

Mã QR

An toàn - sức khỏe tại nơi làm việc

Nội dung

  • Thứ Ba, 19:47 22/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

136 câu đố vui khoa học dành cho lứa tuổi học sinh

Thứ Ba, 19:24 22/11/2022

101 Điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam

Thứ Ba, 19:03 22/11/2022

Essentials of Tourism

Thứ Ba, 17:49 22/11/2022

わたしのにほんご 初級から話せるわたしの気持ち・わたしの考え= Tiếng Nhật của tôi Cảm xúc và suy nghĩ của tôi mà tôi có thể nói từ những người mới bắt đầu

Thứ Ba, 17:22 22/11/2022

Satellite down

Thứ Ba, 16:32 22/11/2022

Video giới thiệu