101 Điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam

Giới thiệu những tín ngưỡng, phong tục và tập quán của các dân tộc sống trên đất Việt Nam như: các phong tục truyền thống trong sinh nở, cưới hỏi, ma chay, ngày lễ tết, phong tục trong giao tiếp và một số phong tục xã hội khác

101 Điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam

Trương Thìn

Hà Nội

2007

Tóm tắt

Phong tục tập quán là một phạm trù rộng lớn, nó bao hàm mọi khía cạnh trong đời sống của con người. Là sản phẩm của xã hội, phong tục tập quán được sinh ra từ các mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên (trời, đất, núi, sông, nước, lửa, cây cối); giữa người với người như giao tiếp ứng xử, giữa người với lao động sản xuất như cày cấy, trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, thời vụ. Từ tất cả các mối quan hệ đó, con người rút ra những kinh nghiệm để sống, để hoà hợp với tự nhiên, lợi dụng tự nhiên để phục vụ cho con người, để con người tồn tại và phát triển.

Phong tục tập quán chính là đặc trưng văn hoá của cộng đồng, là tính cách và cả trình độ văn minh của cộng đồng đó. Nếu nhận thức được đầy đủ giá trị của phong tục tập quán và vị trí của nó trong nền văn hoá nước nhà, thì phải coi văn hoá dân tộc là tài sản vô giá, là tài nguyên cho sự phát triển đất nước.

Cuốn “101 điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam” đáp ứng phần nào mong mỏi của công chúng trong việc tìm hiểu tín ngưỡng, phong tục nước nhà, gạn đục khơi trong, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Trích dẫn

Trương Thìn. 101 Điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam. Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

01 điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt NamDo you speak shoe lover? : Style and stories from inside DSWElementary classroom management : Lessons from research and practice
101 điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt NamDo you speak shoe lover? : Style and stories from inside DSWElementary classroom management : Lessons from research and practice

Mã QR

101 điều cần biết về tín ngưỡng và phong tục Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 19:03 22/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Essentials of Tourism

Thứ Ba, 17:49 22/11/2022

わたしのにほんご 初級から話せるわたしの気持ち・わたしの考え= Tiếng Nhật của tôi Cảm xúc và suy nghĩ của tôi mà tôi có thể nói từ những người mới bắt đầu

Thứ Ba, 17:22 22/11/2022

Satellite down

Thứ Ba, 16:32 22/11/2022

Embedded systems: Real-time interfacing to ARM cortex TM-M microcontrollers. Volume 2

Thứ Ba, 16:20 22/11/2022

Anna and the apocalypse

Thứ Ba, 15:59 22/11/2022

Video giới thiệu