Anna and the apocalypse

The book Anna and the apocalypse writed the zombie apocalypse hits the sleepy town of Little Haven at Christmas, teenager Anna and her high school friends have to fight, sing, and dance to survive with the undead horde all around them.

Anna and the apocalypse

Turner, Katharine

Imprint

2018

Abstract

The book Anna and the apocalypse writed the zombie apocalypse hits the sleepy town of Little Haven at Christmas, teenager Anna and her high school friends have to fight, sing, and dance to survive with the undead horde all around them.

But they soon discover that no one is safe in this new world, and with civilization falling apart around them, the only people they can truly rely on are each other

Citation

Turner, Katharine. Anna and the apocalypse. Imprint, 2018.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Văn học

Related document

Anna and the apocalypseStay sweetHow to breathe underwater

Anna and the apocalypse

Stay sweet

How to breathe underwater

QR code

Anna and the apocalypse

Content

  • Thứ Ba, 15:59 22/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

V.I.Lênin toàn tập Tập 33

Thứ Ba, 14:54 22/11/2022

100 chuyện lạ thế giới

Thứ Ba, 14:52 22/11/2022

Giáo trình toán Tập 6 Đại số 2

Thứ Ba, 14:43 22/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 32

Thứ Ba, 14:41 22/11/2022

Bài tập xác suất Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng Đặng Hùng Thắng

Thứ Ba, 14:37 22/11/2022