V.I.Lênin toàn tập Tập 33

Tập 33 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm “Nhà nước và cách mạng. Học thuyết của chủ nghĩa Mác về nhà nước và những nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cách mạng:, được viết vào tháng 8 – 9/1917.

V.I.Lênin toàn tập Tập 33

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 33 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm “Nhà nước và cách mạng. Học thuyết của chủ nghĩa Mác về nhà nước và những nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cách mạng:, được viết vào tháng 8 – 9/1917 và xuất bản thành sách riêng năm 1918, và gồm những tài liệu chuẩn bị cho tác phẩm này, phần tài liệu chuẩn bị ấy được V.I.Lênin gọi là “Chủ nghĩa Mác về vấn đề nhà nước”.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 33, Chính trị Quốc gia, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 33 V.I.Lênin toàn tập Tập 34 V.I.Lênin toàn tập Tập 39
V.I.Lênin toàn tập Tập 33

V.I Lênin toàn tập Tập 34

V.I Lênin toàn tập Tập 39

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 33

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:54 22/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

100 chuyện lạ thế giới

Thứ Ba, 14:52 22/11/2022

Giáo trình toán Tập 6 Đại số 2

Thứ Ba, 14:43 22/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 32

Thứ Ba, 14:41 22/11/2022

Bài tập xác suất Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng Đặng Hùng Thắng

Thứ Ba, 14:37 22/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 30

Thứ Ba, 14:31 22/11/2022