V.I.Lênin toàn tập Tập 30

Tập 30 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm các tác phẩm của Lênin viết từ tháng 7/1916 đến tháng 2/1917. Những tác phẩm chính trong tập này gồm: Tổng kết một cuộc tranh luận về quyền tư quyết; Về một sự biếm họa chủ nghĩa Mác về “Chủ nghĩa kinh tế đế quốc”; Cương lĩnh quân sự của Cách mạng vô sản; Chủ nghĩa đế quốc và sự phân liệt trong phong trào xã hội chủ nghĩa; Báo cáo về Cách mạng 1905.

V.I.Lênin toàn tập Tập 30

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 30 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm các tác phẩm của Lênin viết từ tháng 7/1916 đến tháng 2/1917. Những tác phẩm chính trong tập này gồm: Tổng kết một cuộc tranh luận về quyền tư quyết; Về một sự biếm họa chủ nghĩa Mác về “Chủ nghĩa kinh tế đế quốc”; Cương lĩnh quân sự của Cách mạng vô sản; Chủ nghĩa đế quốc và sự phân liệt trong phong trào xã hội chủ nghĩa; Báo cáo về Cách mạng 1905.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 30, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 30 V.I. Lênin toàn tập Tập 31V.I.Lênin toàn tập Tập 34
V.I.Lênin toàn tập Tập 30

V.I Lênin toàn tập Tập 31

V.I Lênin toàn tập Tập 34

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 30

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:31 22/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập xác suất và thống (kê Đinh Văn Gắng)

Thứ Ba, 14:30 22/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 29: Bút ký triết học

Thứ Ba, 14:25 22/11/2022

100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại

Thứ Ba, 14:20 22/11/2022

Giải tích hàm Đậu Thế Cấp

Thứ Ba, 14:15 22/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 23 (tháng 3 – tháng 9/1913)

Thứ Ba, 14:13 22/11/2022