V.I Lênin toàn tập Tập 34

Tập 34 bao gồm các tác phẩm phản ánh tình hình nước Nga thời kỳ trước cách mạng tháng mười vĩ đại hết sức nhạy cảm, đầy khó khăn

V.I Lênin toàn tập Tập 34

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam hành động là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam; là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tập 34 bao gồm các tác phẩm phản ánh tình hình nước Nga thời kỳ trước cách mạng tháng mười vĩ đại hết sức nhạy cảm, đầy khó khăn...

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

Chính trị Quốc gia. V.I Lênin toàn tập Tập 34, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 34 V. I. Lênin toàn tập Tập16 V.I. Lênin toàn tập Tập 28
V.I.Lênin toàn tập Tập 34 V.I Lênin toàn tập Tập 16V.I Lênin toàn tập Tập 28

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 34

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:13 08/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Dụng cụ điện

Thứ Ba, 16:07 08/11/2022

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 15:52 08/11/2022

317 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh

Thứ Ba, 15:48 08/11/2022

ニュースの日本語 聴解40CD付き= Tin tức Tiếng Nhật 40 với CD

Thứ Ba, 15:47 08/11/2022

Động cơ cảm ứng lồng sóc và máy phát kép WSM -11

Thứ Ba, 15:44 08/11/2022