Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn

Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, kế toán Ủy ban nhân dân các phường, xã; Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị trấn nắm bắt kịp thời các chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, kế toán; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nước tại địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu hoàn thành nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2014 và những năm tiếp theo.

Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn

Quí Lâm, Kim Phượng (S.tầm)

Tài chính

2015

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, kế toán Ủy ban nhân dân các phường, xã; Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị trấn nắm bắt kịp thời các chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, kế toán; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nước tại địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu hoàn thành nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2014 và những năm tiếp theo.

Nội dung cuốn sách chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã năm 2015 bao gồm những phần chính sau:

+ Phần I. Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn;

+ Phần II. Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã, phường, thị trấn và hướng dẫn thực hành chế độ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu;

+ Phần III. Chế độ đấu thầu mua sắm trang thiết bị tài sản tại xã, phường, thị trấn;

+ Phần IV. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Phần V. Quy trình thẩm tra quyết toán vốn ngân sách nhà nước;

+ Phần VI. Hướng dẫn thực hiện tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính;

+ Phần VII. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu và xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài sản công;

+ Phần VIII. Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và công tác thi đua khen thưởng đối với công chức xã, phường, thị trấn;

+ Phần IX. Chỉ đạo công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước và phân bổ chi ngân sách nhà nước 2015.

Trích dẫn

Quí Lâm, Kim Phượng (S.tầm). Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn, Tài chính, 2015.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấnHuman Resource Management, Global EditionBudgeting Spending and Saving

Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn

Human Resource Management, Global Edition

Budgeting Spending and Saving

Mã QR

Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:43 19/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Quản trị rủi ro và khủng hoảng

Thứ Bảy, 15:35 19/11/2022

Giải đáp về quản lý Tài chính công

Thứ Bảy, 15:28 19/11/2022

Cẩm nang công tác đấu thầu: quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn

Thứ Bảy, 15:27 19/11/2022

Bài giảng thương mại điện tử

Thứ Bảy, 15:22 19/11/2022

Cẩm nang quản lý tài chính và định mức thu chi, mua sắm quản lý sử dụng tài sản trong trường học.

Thứ Bảy, 15:15 19/11/2022