The fall of crazy house

The book The fall of crazy house is about twin sisters Becca and Cassie who almost escaped from the Mad House alive. Now, they are trained, skilled fighters who fear nothing - not even the all-powerful unification of the United States.

The fall of crazy house

Patterson, James

Brown and Company

2019

Abstract

The book The fall of crazy house is about twin sisters Becca and Cassie who almost escaped from the Mad House alive. Now, they are trained, skilled fighters who fear nothing - not even the all-powerful unification of the United States.

Together, the two sisters hold the key to defeating the autocratic government and freeing the people of the old United States. But to win this war, do the girls have to become what they hate?

Citation

Patterson, James. The fall of crazy house. Brown and Company, 2019.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Văn học

Related document

The fall of crazy houseAmong the living and the dead A tale of exile and homecoming on the war roads of EuropeThe unexpected everything

The fall of crazy house

Among the living and the dead: A tale of exile and homecoming on the war roads of EuropeThe unexpected everything

QR code

The fall of crazy house

Content

  • Thứ Tư, 11:18 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Bộ não siêu phàm (Kích hoạt sức mạnh tâm trí để đạt đến trạng thái tối ưu thể chất và tinh thần)

Thứ Tư, 11:12 23/11/2022

Học thuyết doanh nghiệp

Thứ Tư, 11:08 23/11/2022

V.I Lênin toàn tập Tập 12

Thứ Tư, 11:05 23/11/2022

Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng suất vốn đầu tư và qui định mới nhất về chất lượng công trình chi phí quản lý dự án báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản lập, quản lý, quyết toán chi phí đầu tư, thi công xây dựng

Thứ Tư, 10:58 23/11/2022

Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp Chìa khóa thành công

Thứ Tư, 10:50 23/11/2022