Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Thuận lợi hóa trong hoạt động thương mại đóng góp một vai trò quan trọng trong việc gia tăng hoạt động thương mại, tăng doanh doanh thu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thuận lợi hóa thương mại không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu kinh tế giữa các quốc gia mà còn giúp cho sự giao lưu và phát triển giữa các doanh nghiệp trong nước.

Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Phạm Văn Kiệm

Công thương

2001

Tóm tắt

Sách dày 234 trang, gồm 3 chương:
Chương 1 trình bày về: Khái niệm, vai trò và nội dung thuận lợi hóa thương mại; Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện thuận lợi hóa thương mại đến một quốc gia khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; Kinh nghiệm quốc tế về thuận lợi hóa thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Chương 2 giới thiệu tổng quan về AEC và các cam kết thuận lợi hóa thương mại; Thực trạng thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam và các nước trong AEC; Các yếu tố tác động đến thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong AEC.
Chương 3 trình bày các nội dung: Triển vọng phát triển thương mại và thuận lợi hóa thương mại trong AEC và của Việt Nam đến năm 2025; Quan điểm, định hướng tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong AEC; Một số giải pháp chủ yếu tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong trong AEC đến năm 2025.
Qua những nghiên cứu trên cho thấy việc gia nhập AEC khi chỉ mang đến tác động tích cực mà còn có tác động tiêu cực, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Sự tự do giao lưu kinh tế giữa các nước thành viên giúp gia tăng cơ hội xuất khẩu những cũng tạo nên sự cạnh tranh không hề nhỏ về sản phẩm, nhân lực… Do đó các cơ quan quản lý và doanh nghiệp cần phải có những thay đổi để thích ứng và tận dụng cơ hội để phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trích dẫn

Phạm Văn Kiệm. Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Công thương, 2001

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEANHọc thuyết doanh nghiệpQuy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng suất vốn đầu tư và qui định mới nhất về chất lượng công trình chi phí quản lý dự án báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản lập, quản lý, quyết toán chi phí đầu tư, thi công xây dựng
Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEANHọc thuyết doanh nghiệpQuy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng suất vốn đầu tư và qui định mới nhất về chất lượng công trình chi phí quản lý dự án báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản lập, quản lý, quyết toán chi phí đầu tư, thi công xây dựng

Mã QR

Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:59 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Sáp nhập. Một xu thế phổ biến trong điều kiện cạnh tranh hiện nay

Thứ Tư, 11:48 23/11/2022

Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường của hàng thủy sản nhập khẩu vào EU

Thứ Tư, 11:19 23/11/2022

The fall of crazy house

Thứ Tư, 11:18 23/11/2022

Bộ não siêu phàm (Kích hoạt sức mạnh tâm trí để đạt đến trạng thái tối ưu thể chất và tinh thần)

Thứ Tư, 11:12 23/11/2022

Học thuyết doanh nghiệp

Thứ Tư, 11:08 23/11/2022