Vật liệu cơ khí

Nội dung cuốn sách: Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim; Vật liệu kim loại; Vật liệu phi kim loại; Các phương pháp hóa bền kim loại; Xử lý và bảo vệ bề mặt kim loại; Thí nghiệm về vật liệu kim loại.

Vật liệu cơ khí

Nguyễn Hoành Sơn

Khoa học kỹ thuật

2003

Tóm tắt

Vật liệu cơ khí nguồn gốc từ ba nhóm vật liệu lớn: Vật liệu kim loại, vật liệu hữu cơ – Polyme và vật liệu ceramic.

Nội dung cuốn sách: Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim; Vật liệu kim loại; Vật liệu phi kim loại; Các phương pháp hóa bền kim loại; Xử lý và bảo vệ bề mặt kim loại; Thí nghiệm về vật liệu kim loại.

Tài liệu bao gồm các nội dụng về kim loại, hợp kim, vật liệu dùng trong cơ khí. Khái niệm, đặc điểm và các công trình thí nghiệm vật liệu cơ khí.

Trích dẫn

Nguyễn Hoành Sơn. Vật liệu cơ khí. Khoa học kỹ thuật, 2003.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Vật liệu cơ khí Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọtHệ thống sản xuất
Vật liệu cơ khíGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọtHệ thống sản xuất

Mã QR

Vật liệu cơ khí

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:03 14/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Phụ nữ châu Á và giáo dục - quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác : Kỷ yếu hội thảo quốc tế (Asian women and education - Asian, European and other perspectives : International workshop)

Thứ Hai, 10:32 14/11/2022

Phong tục dân gian cưới hỏi

Thứ Hai, 10:14 14/11/2022

Phát huy giá trị con đường nhanh nhất đi đến thành công

Thứ Hai, 09:51 14/11/2022

Engaging questions : A guide to writing

Thứ Hai, 09:48 14/11/2022

Mastering ASP.NET Web API

Thứ Hai, 09:34 14/11/2022