Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Giáo trình trình bày những vấn đề cơ bản về tối ưu hóa quá trình gia công, chỉ tiêu tối ưu và hàm mục tiêu, các hàm giới hạn và miền giới hạn của 1 số phương pháp gia công xây dựng và giải bài toán tối ưu hóa quá trình cắt gọt.

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Phạm Văn Bổng (ch.b)

Khoa học và kỹ thuật

2019

Tóm tắt

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt nhằm giúp giảng viên có những nội dung và định hướng cụ thể hơn đối với việc giảng dạy cho học viên chuyên ngành cơ khí, đồng thời giúp học viên có tài liệu học và làm cơ sở cho việc xây dựng và giải các bài toán tối ưu quá trình gia công cơ khí.

Nội dung gồm 4 chương:

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tối ưu hóa quá trình gia công.

+ Chương 2: Chỉ tiêu tối ưu và hàm mục tiêu

+ Chương 3: Các hàm giới hạn và miền giới hạn của 1 số phương pháp gia công

+ Chương 4: xây dựng và giải bài toán tối ưu hóa quá trình cắt gọt.

Trích dẫn

Phạm Văn Bổng(ch.b). Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt. Khoa học và kỹ thuật, 2019.

Bộ sưu tập

Cơ khí, Chế tạo máy

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (7510201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọtGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyGiáo trình luyện thép lò thổi oxy
Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọtGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyGiáo trình luyện thép lò thổi oxy

Mã QR

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:44 19/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

421 mạch điện ứng dụng của đồng hồ đo điện

Thứ Năm, 14:30 19/05/2022

Phép toán biến phân trong cơ học ứng dụng

Thứ Năm, 14:18 19/05/2022

Bài tập kỹ thuật đo

Thứ Năm, 14:08 19/05/2022

Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needs

Thứ Năm, 14:08 19/05/2022

Giáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Thứ Năm, 13:56 19/05/2022