Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Giáo trình trình bày những vấn đề cơ bản về tối ưu hóa quá trình gia công, chỉ tiêu tối ưu và hàm mục tiêu, các hàm giới hạn và miền giới hạn của 1 số phương pháp gia công xây dựng và giải bài toán tối ưu hóa quá trình cắt gọt.

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Phạm Văn Bổng (ch.b)

Khoa học và kỹ thuật

2019

Tóm tắt

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt nhằm giúp giảng viên có những nội dung và định hướng cụ thể hơn đối với việc giảng dạy cho học viên chuyên ngành cơ khí, đồng thời giúp học viên có tài liệu học và làm cơ sở cho việc xây dựng và giải các bài toán tối ưu quá trình gia công cơ khí.

Nội dung gồm 4 chương:

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tối ưu hóa quá trình gia công.

+ Chương 2: Chỉ tiêu tối ưu và hàm mục tiêu

+ Chương 3: Các hàm giới hạn và miền giới hạn của 1 số phương pháp gia công

+ Chương 4: xây dựng và giải bài toán tối ưu hóa quá trình cắt gọt.

Trích dẫn

Phạm Văn Bổng(ch.b). Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt. Khoa học và kỹ thuật, 2019.

Bộ sưu tập

Cơ khí, Chế tạo máy

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (7510201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọtGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyGiáo trình luyện thép lò thổi oxy
Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọtGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máyGiáo trình luyện thép lò thổi oxy

Mã QR

Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:44 19/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

421 mạch điện ứng dụng của đồng hồ đo điện

Thứ Năm, 14:30 19/05/2022

Phép toán biến phân trong cơ học ứng dụng

Thứ Năm, 14:18 19/05/2022

Bài tập kỹ thuật đo

Thứ Năm, 14:08 19/05/2022

Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needs

Thứ Năm, 14:08 19/05/2022

Giáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Thứ Năm, 13:56 19/05/2022

Video giới thiệu