Kỹ thuật CAD/CAE

Các hệ thống CAD/CAE ngày càng đóng vai trò chủ yếu trong quá trình thiết kế sản phẩm, đặc biệt là trong quá trình thiết kế máy. Các hệ thống CAD/CAE không chỉ có khả năng mô hình hóa mà còn khả năng mô phỏng động học, động lực học, phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu.

Kỹ thuật CAD/CAE

Nguyễn Hữu Lộc

Khoa học và Kỹ thuật

2010

Tóm tắt

Các hệ thống CAD/CAE ngày càng đóng vai trò chủ yếu trong quá trình thiết kế sản phẩm, đặc biệt là trong quá trình thiết kế máy. Các hệ thống CAD/CAE không chỉ có khả năng mô hình hóa mà còn khả năng mô phỏng động học, động lực học, phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu.

Nội dung cuốn sách chia làm 12 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu các hệ thống CAD/CAE

+ Chương 2: Các phép biến đổi hình học hai chiều

+ Chương 3: Các phép biến đổi hình học ba chiều

+ Chương 4: Đường cong giải tích và nội suy

+ Chương 5: Đường cong Bezier và B-Apline

+ Chương 6: Đường cong hữu tỉ

+ Chương 7: Mặt cong

+ Chương 8: Mô hình hóa 3 chiều với hệ thống CAD

+ Chương 9: Phân tích kết cấu, mô phỏng động học và động lực học

+ Chương 10: Thiết kế tối ưu sản phẩm cơ khí

+ Chương 11: Trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống CAD/CAE

+ Chương 12: Ứng dụng thiết kế sản phẩm cơ khí trên cơ sở mô phỏng

Trích dẫn

Hoàng Mạnh Cừ (ch. b). Giáo trình bảo hiểm xã hội. Tài chính, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật CAD/CAECơ sở thiết kế máyCông nghệ CNC

Kỹ thuật CAD/CAE

Cơ sở thiết kế máy

Công nghệ CNC

Mã QR

Kỹ thuật CAD/CAE

Nội dung

  • Thứ Năm, 12:07 03/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Mở khóa tiềm năng kinh doanh

Thứ Năm, 10:49 03/11/2022

The Innovator's Solution: Creating And Sustaining Successful Growth

Thứ Năm, 10:43 03/11/2022

Nghệ thuật học

Thứ Năm, 10:39 03/11/2022

The Innovator's Method: Bringing the lean startup into your organization

Thứ Năm, 10:34 03/11/2022

Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp

Thứ Năm, 10:22 03/11/2022