Kỹ thuật CAD/CAE

Các hệ thống CAD/CAE ngày càng đóng vai trò chủ yếu trong quá trình thiết kế sản phẩm, đặc biệt là trong quá trình thiết kế máy. Các hệ thống CAD/CAE không chỉ có khả năng mô hình hóa mà còn khả năng mô phỏng động học, động lực học, phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu.

Kỹ thuật CAD/CAE

Nguyễn Hữu Lộc

Khoa học và Kỹ thuật

2010

Tóm tắt

Các hệ thống CAD/CAE ngày càng đóng vai trò chủ yếu trong quá trình thiết kế sản phẩm, đặc biệt là trong quá trình thiết kế máy. Các hệ thống CAD/CAE không chỉ có khả năng mô hình hóa mà còn khả năng mô phỏng động học, động lực học, phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu.

Nội dung cuốn sách chia làm 12 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu các hệ thống CAD/CAE

+ Chương 2: Các phép biến đổi hình học hai chiều

+ Chương 3: Các phép biến đổi hình học ba chiều

+ Chương 4: Đường cong giải tích và nội suy

+ Chương 5: Đường cong Bezier và B-Apline

+ Chương 6: Đường cong hữu tỉ

+ Chương 7: Mặt cong

+ Chương 8: Mô hình hóa 3 chiều với hệ thống CAD

+ Chương 9: Phân tích kết cấu, mô phỏng động học và động lực học

+ Chương 10: Thiết kế tối ưu sản phẩm cơ khí

+ Chương 11: Trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống CAD/CAE

+ Chương 12: Ứng dụng thiết kế sản phẩm cơ khí trên cơ sở mô phỏng

Trích dẫn

Hoàng Mạnh Cừ (ch. b). Giáo trình bảo hiểm xã hội. Tài chính, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật CAD/CAECơ sở thiết kế máyCông nghệ CNC

Kỹ thuật CAD/CAE

Cơ sở thiết kế máy

Công nghệ CNC

Mã QR

Kỹ thuật CAD/CAE

Nội dung

  • Thứ Năm, 12:07 03/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Mở khóa tiềm năng kinh doanh

Thứ Năm, 10:49 03/11/2022

The Innovator's Solution: Creating And Sustaining Successful Growth

Thứ Năm, 10:43 03/11/2022

Nghệ thuật học

Thứ Năm, 10:39 03/11/2022

The Innovator's Method: Bringing the lean startup into your organization

Thứ Năm, 10:34 03/11/2022

Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp

Thứ Năm, 10:22 03/11/2022

Video giới thiệu