Cơ sở thiết kế máy

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY được biên soạn theo đề cương môn học Chi tiết máy cho sinh viên khoa Cơ khí và Kỹ thuật giao thông trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phù hợp với nội dung môn Cơ sở thiết kế máy theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các ngành Cơ khí

Cơ sở thiết kế máy

Nguyễn Hữu Lộc

Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

2013

Tóm tắt

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY được biên soạn theo đề cương môn học Chi tiết máy cho sinh viên khoa Cơ khí và Kỹ thuật giao thông trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phù hợp với nội dung môn Cơ sở thiết kế máy theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các ngành Cơ khí.

 • Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy
 • Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy và chi tiết máy
 • Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy
 • Chương 4: Bộ truyền đai
 • Chương 5: Bộ truyền xích
 • Chương 6: Bộ truyền bánh răng
 • Chương 7: Bộ truyền trục vít
 • Chương 8: Bộ truyền vít - đai ốc
 • Chương 9: Bộ truyền bánh ma sát và biến tốc
 • Chương 10: Trục
 • Chương 11: Ổ lăn
 • Chương 12: Ổ trượt
 • Chương 13: Bôi trơn, hệ thống bôi trơn và làm mát
 • Chương 14: Khớp nối
 • Chương 15 : Lò xo
 • Chương 16: Ghép bằng then, then hoa
 • Chương 17 : Mối ghép ren
 • Chương 18: Mối ghép bằng độ dôi
 • Chương 19 : Mối ghép đinh tán
 • Chương 20: Mối ghép bằng hàn

Trích dẫn

Nguyễn, Hữu Lộc. "Cơ sở thiết kế máy " (2013).

Bộ sưu tập

Cơ khí, chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Cơ sở thiết kế máyTheory and design of CNC systemsComputer aided design a conceptual approach

Cơ sở thiết kế máy

Theory and design of CNC systems

Computer aided design a conceptual approach

Mã QR

Cơ sở thiết kế máy

Nội dung

 • Thứ Sáu, 09:34 28/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

English for Life Writing B1 + Intermediate

Thứ Sáu, 09:26 28/05/2021

English for Life Speaking A2 Pre-intermediate

Thứ Sáu, 08:43 28/05/2021

New Food Product Development

Thứ Sáu, 08:40 28/05/2021

Pharmaceutical process chemistry for synthesis: Rethinking the routes to scale-up

Thứ Sáu, 08:32 28/05/2021

Sustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Thứ Sáu, 08:23 28/05/2021

Video giới thiệu