Sustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Introduction to sustainability; Environmental issues; life cycle information; biobased and biodegradable polymers; biobased and recycled petroleum-based plastics; end-of-life options for plastics; sustainable plastic products; biobased and biodegradation standards fof polumeric materials; sustainable strategies for plastics companies; future of sustainable plastics.

Sustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Greene, Joseph P.

Wiley

2014

Abstract

Providing guidelines for implementing sustainable practices for traditional petroleum based plastics, biobased plastics, and recycled plastics, Sustainable Plastics and the Environment explains what sustainable plastics are, why sustainable plastics are needed, which sustainable plastics to use, and how manufacturing companies can integrate them into their manufacturing operations.

A vital resource for practitioners, scientists, researchers, and students, the text includes impacts of plastics including Life Cycle Assessments (LCA) and sustainability strategies related to biobased plastics and petroleum based plastics as well as end-of-life options for petroleum and biobased plastics.

Citation

Greene, Joseph P. Sustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics, Wiley, 2014.

Collection

Hóa học

Related document

Sustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plasticsNatural and Synthetic Biomedical PolymersFundamental Food Microbiology

Sustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Natural and Synthetic Biomedical Polymers

Fundamental Food Microbiology

QR code

Sustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Content

  • Thứ Sáu, 08:23 28/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Handbook of research on nanomaterials, nanochemistry and smart materials

Thứ Sáu, 08:13 28/05/2021

Nanochemistry

Thứ Sáu, 08:02 28/05/2021

Giáo trình Văn hoá ẩm thực

Thứ Năm, 17:23 27/05/2021

Kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Năm, 16:24 27/05/2021

Environmental Physics: Sustainable Energy and Climate Change, Third Edition

Thứ Năm, 15:46 27/05/2021