Nghệ thuật học

Cuốn sách Nghệ thuật học giúp bạn đọc hiểu biết về nguồn gốc, ý nghĩa, vai trò của nghệ thuật; các thành tựu, phương pháp sáng tác nghệ thuật và từ đó nắm bắt được các cơ sở để vận dụng và biết cách thưởng thức nghệ thuật.

Nghệ thuật học

Đỗ Văn Khang

Đại học Quốc gia Hà Nội

2001

Tóm tắt

Cuốn sách Nghệ thuật học giúp bạn đọc hiểu biết về nguồn gốc, ý nghĩa, vai trò của nghệ thuật; các thành tựu, phương pháp sáng tác nghệ thuật và từ đó nắm bắt được các cơ sở để vận dụng và biết cách thưởng thức nghệ thuật.

Nội dung chính của cuốn sách gồm có 5 chương:

+ Chương 1: Nguồn gốc của nghệ thuật

+ Chương 2: Các thành tựu cơ bản của nghệ thuật phương tây

+ Chương 3:Thành tựu nghệ thuật phương đông

+ Chương 4: Thành tựu nghệ thuật hiện đại

+ Chương 5: Cách thưởng thức nghệ thuật thông qua các loại hình và loại thể

Trích dẫn

Đỗ Văn Khang. Nghệ thuật học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Ngôn ngữ họcLần đầu làm SếpNăng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Nghệ thuật học

Lần đầu làm Sếp

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Mã QR

Nghệ thuật học

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:39 03/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

The Innovator's Method: Bringing the lean startup into your organization

Thứ Năm, 10:34 03/11/2022

Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp

Thứ Năm, 10:22 03/11/2022

The Innovator's Dilemma: When new technologies cause great fims to fail

Thứ Năm, 10:20 03/11/2022

The heart of change : Real-life stories of how people change their organizations

Thứ Năm, 10:13 03/11/2022

The good fail : Entrepreneurial lessons from the rise and fall of Microworkz

Thứ Năm, 09:59 03/11/2022

Video giới thiệu