Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp

Trình bày vai trò, địa vị của người công nhân trong xã hội và trong doanh nghiệp. Nhận thức của người công nhân về các chính sách của nhà nước đối với họ và về một số vấn đề lớn của đất nước. Đời sống, việc làm, nhận thức và hành vi của người công nhân với việc nâng cao tay nghề, quan hệ giữa lãnh đạo và công nhân trong các loại hình doanh nghiệp...

Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp

Phan Thị Mai Hương (ch.b.), Trần Anh Châu, Đỗ Thị Lệ Hằng, Mai Thị Việt Thắng

Từ điển Bách Khoa

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề như nhận thức và hành vi ứng xử của công nhân về vai trò và địa vị của họ trong xã hội, doanh nghiệp. Các chính sách của nhà nước đối với người công nhân, hoạt động của các tổ chức công đoàn...

Nội dung của cuố sách tập trung vào các vấn đề sau:

- Nhận thức và hành vi ứng xử của công nhân về vai trò và địa vị của họ trong xã hội, trong doanh nghiệp .

- Nhận thức và hành vi của công nhân trong lĩnh vực công ăn việc làm.

- Nhận thức về các chinhhs sách của Nhà nước đối với người công nhân.

- Quan hệ giữa người lãnh đạo với công nhân, giữa chủ và thợ.

- Nhận thức của người công nhân về công đoàn và hoạt động của tổ chức công đoàn.

- Nhận thức và hành vi của công nhân với việc nâng cao tay nghề.

- Các vấn đề của công nhân từ góc độ giới. Nhận thức và hành vi của công nhân về những vấn đề xã hội bức xúc

Trích dẫn

Phan Thị Mai Hương (ch.b.), Trần Anh Châu, Đỗ Thị Lệ Hằng, Mai Thị Việt Thắng. Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp, Từ điển Bách Khoa, 2013

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệpĐại học không lạc hướngTed Talks - Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn Ted

Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp

Đại học không lạc hướng

Ted Talks - Hùng biện kiểu Ted :Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn Ted

Mã QR

Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:22 03/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Innovator's Dilemma: When new technologies cause great fims to fail

Thứ Năm, 10:20 03/11/2022

The heart of change : Real-life stories of how people change their organizations

Thứ Năm, 10:13 03/11/2022

The good fail : Entrepreneurial lessons from the rise and fall of Microworkz

Thứ Năm, 09:59 03/11/2022

The Founder's Mentality How to overcome the Predictable Crises of Growth

Thứ Năm, 09:52 03/11/2022

Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc (Relationship between Dong Son Culture and metal age cultures in South China)

Thứ Năm, 09:50 03/11/2022