Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc (Relationship between Dong Son Culture and metal age cultures in South China)

Quyển sách chuyên khảo Mối quan hệ Văn hóa Đông Sơn với các nền văn hóa thời đại Kim Khí ở Nam Trung Quốc của PGS. TS. Trình Năng Chung là một công trình rất công phu, đã cập nhật và hệ thống hóa các tư liệu mới nhất các kết quả nghiên cứu về Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam

Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc (Relationship between Dong Son Culture and metal age cultures in South China)

Trình Năng Chung

Khoa học xã hội

2015

Tóm tắt

Quyển sách chuyên khảo "Mối quan hệ Văn hóa Đông Sơn với các nền văn hóa thời đại Kim Khí ở Nam Trung Quốc" của PGS. TS. Trình Năng Chung là một công trình rất công phu, đã cập nhật và hệ thống hóa các tư liệu mới nhất các kết quả nghiên cứu về Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu so sánh tác giả đã chọn trình bày một số địa điểm tiêu biểu, hội đủ các tài liệu địa tầng, với những bộ sưu tập đặc trưng, tiêu biểu được xác định niên đại chuẩn xác như địa điểm Thạch Trại Sơn, Lý Gia Sơn, Ngân Sơn Lĩnh, Phổ Đà Tây Lâm .v.v… làm những trường hợp nghiên cứu điển hình từ đó khái quát nên những đặc trưng văn hóa của từng khu vực Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Quý Châu và nhiều vùng khác ở Nam Trung Quốc.Quyển sách là tổng kết các công trình nghiên cứu nhiều năm của tác giả về đề tài này (gồm 46 công trình đã được công bố). Tác giả đã nhiều lần đến các tỉnh miền Nam Trung Quốc, trực tiếp nghiên cứu các di tích, di vật. Ở trong nước, tác giả đã tiến hành nhiều cuộc điền dã trong nhiều năm ở nhiều vùng, đã phát hiện nhiều di tích, di vật ở thời đại Kim Khí.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về văn hóa Đông Sơn

+ Chương 2: Mối quan hệ giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa thời đại Kim Khí ở Vân Nam.

+ Chương 3: Mối quan hệ giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa thời đại Kim Khí ở Quảng Tây.

+ Chương 4: Mối quan hệ giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa thời đại Kim Khí ở Quảng Đông.

+ Chương 5: Mối quan hệ giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa Khả Lạc ở Quý Châu

+ Chương 6: Vị trí của văn hóa Đông Sơn trong văn hóa tiền - sơ sử khu vực

Trích dẫn

Trình Năng Chung . Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc (Relationship between Dong Son Culture and metal age cultures in South China), Khoa học xã hội, 2015

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc (Relationship between Dong Son Culture and metal age cultures in South China)Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại họcNghiệp vụ thư ký văn phòng

Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc (Relationship between Dong Son Culture and metal age cultures in South China)

Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại học

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

Mã QR

Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí ở Nam Trung Quốc (Relationship between Dong Son Culture and metal age cultures in South China)

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:50 03/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

V.I Lênin toàn tập Tập 43

Thứ Năm, 09:43 03/11/2022

V.I Lênin toàn tập Tập 39

Thứ Năm, 09:12 03/11/2022

The five practices of exemplary leadership: Asia

Thứ Năm, 08:54 03/11/2022

The first 90 days : Proven strategies for getting up to speed faster and smarter

Thứ Năm, 08:49 03/11/2022

V.I Lênin toàn tập Tập 17

Thứ Năm, 08:43 03/11/2022

Video giới thiệu