V.I Lênin toàn tập Tập 43

Tập 43 của bộ sách bao gồm các tác phẩm của Lê Nin viết trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1921. Nội dung chính của tập này đi sâu vào việc luận chứng và giải thích chính sách kinh tế mới, đồng thời nói lên cuộc đấu tranh không khoan nhường của Lê Nin nhằm củng cố sự thống nhất của Đảng, mở rộng dân chủ trong Đảng.

V.I Lênin toàn tập Tập 43

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ CHí Minh là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam hành động là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam; là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tập 43 của bộ sách bao gồm các tác phẩm của Lê Nin viết trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1921. Nội dung chính của tập này đi sâu vào việc luận chứng và giải thích chính sách kinh tế mới, đồng thời nói lên cuộc đấu tranh không khoan nhường của Lê Nin nhằm củng cố sự thống nhất của Đảng, mở rộng dân chủ trong Đảng.

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

Chính trị Quốc gia. V.I Lênin toàn tập Tập 43, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 43 V. I. Lênin toàn tập Tập17V. I. Lênin toàn tập Tập 15
V.I.Lênin toàn tập Tập 43 V.I Lênin toàn tập Tập 17V.I Lênin toàn tập Tập 15

Mã QR

 V.I.Lênin toàn tập Tập 43

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:43 03/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

V.I Lênin toàn tập Tập 39

Thứ Năm, 09:12 03/11/2022

The five practices of exemplary leadership: Asia

Thứ Năm, 08:54 03/11/2022

The first 90 days : Proven strategies for getting up to speed faster and smarter

Thứ Năm, 08:49 03/11/2022

V.I Lênin toàn tập Tập 17

Thứ Năm, 08:43 03/11/2022

Building Spring 2 Enterprise Applications

Thứ Năm, 08:40 03/11/2022