V.I Lênin toàn tập Tập 15

Gồm dự thảo các nghị quyết cho Đại hội V của Đảng Dân chủ - xã hội Nga, sách lược cử Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga trong thời gian vận động bầu cử, cương lĩnh hành động của phái dân chủ - xã hội cách mạng. Thái độ đối với các Đảng tư sản...

V.I Lênin toàn tập Tập 15

V Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ CHí Minh là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam hành động là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam; là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Gồm dự thảo các nghị quyết cho Đại hội V của Đảng Dân chủ - xã hội Nga, sách lược cử Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga trong thời gian vận động bầu cử, cương lĩnh hành động của phái dân chủ - xã hội cách mạng. Thái độ đối với các Đảng tư sản...

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

Chính trị Quốc gia. V.I Lênin toàn tập Tập 15, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V. I. Lênin toàn tập Tập 15V.I. Lênin toàn tập Tập 14V.I Lênin toàn tập Tập 25
V. I. Lênin toàn tập Tập 15V.I Lênin toàn tập Tập 14V.I Lênin toàn tập Tập 25

Mã QR

V. I. Lênin toàn tập Tập 15

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:15 03/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

The Empowered Manager Positive Political Skills at Work second edition

Thứ Năm, 08:12 03/11/2022

The employee experience How to attract talent, retain top performers and drive results

Thứ Năm, 08:03 03/11/2022

The little book of leadership The 12.5 strengths of responsible, reliable, remarkable leaders that create rusults, rewards and resilience

Thứ Năm, 07:47 03/11/2022

Giáo trình cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC

Thứ Tư, 22:06 02/11/2022

Bài tập Kỹ thuật điện

Thứ Tư, 21:16 02/11/2022