V.I Lênin toàn tập Tập 14

Tập 14 nội dung chính gồm: chiến tranh du kích, đẳng dân chủ - xã hội và những hiệp nghị tuyển cử tình hình chính trị và những nhiệm vụ của giai cấp công nhân, các thái độ như thế nào đối với cuộc bầu cử Đu – ma.

V.I Lênin toàn tập Tập 14

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ CHí Minh là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam hành động là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam; là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tập 14 nội dung chính gồm: chiến tranh du kích, đẳng dân chủ - xã hội và những hiệp nghị tuyển cử tình hình chính trị và những nhiệm vụ của giai cấp công nhân, các thái độ như thế nào đối với cuộc bầu cử Đu – ma.

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

Chính trị Quốc gia. V.I Lênin toàn tập Tập 14, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I. Lênin toàn tập Tập 14Những nội dung cơ bản của triết học Mác - LêninLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức
V.I. Lênin toàn tập Tập 14Những nội dung cơ bản của triết học Mác - LêninLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Mã QR

V.I. Lênin toàn tập Tập 14

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:01 31/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Thứ Hai, 10:59 31/10/2022

Các mô hình tăng trưởng Kinh tế

Thứ Hai, 10:53 31/10/2022

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Thứ Hai, 10:47 31/10/2022

Giáo trình Lịch sử các học thuyết Kinh tế

Thứ Hai, 10:42 31/10/2022

Giáo trình Kiểm toán – Dùng trong các trường THCN

Thứ Hai, 10:39 31/10/2022