Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tài liệu giới thiệu tổng quan về kinh tế học vĩ mô; số liệu của kinh tế học vĩ mô; sản xuất , phân phối và phân bổ thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; lạm phát; mô hình tổng cầu và tổng cung; tổng cầu trong nền kinh tế đóng; tổng cầu trong nền kinh tế mở; mối quan hệ lạm phát và thất nghiệp; chính sách ổn định; nợ chính phủ và thâm hụt ngân sách; tiêu dùng; đầu tư; cung tiền và cầu tiền.

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Nguyễn Văn Công

Nxb. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2008

Tóm tắt

Cuốn sách này giới thiệu các học thuyết và các vấn đề chính sách thuộc một phân ngành của kinh tế học có tên gọi là kinh tế vĩ mô. Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách thức xà hội quản lý các nguồn lực khan hiếm. Theo truyền thống, kinh tế học được chia thành kinh tế vi m ô và kinh tế vĩ mô. Kinh tế vi mô là môn học nghiên cứu cách thức các cá nhân ra quyết định và tương tác với nhau trên các thị trường đơn lẻ.

Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số mô hình kinh tế vĩ mô. Những mô hình này là đạ diện cho nề kinh tế đã được đơn giản hóa đi để có thè nắm bắt được các nhân tố quan trọng có ảnh hường quyết định đối với các biến số vĩ mô như sản lượng, việc làm và mức giá. Trung tâm của các mô hình này là nhừng mối quan hệ mang tính lý thuyết giừa các tổng lượng kinh tế vĩ mô, bao gồm cà các biến chính sách. Để hiều được các mối quan hệ mang tính lý thuyết này, tốt nhắt là chúng ta bắt đầu bằng việc định nghĩa cẩn trọng các biến số sẽ xuất hiện trong mô hình cùa chúng ta.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Công. Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Nxb. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ môMy Secret Life on The McjobNext Generation Product Development

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

My Secret Life on The Mcjob

Next Generation Product Development

Mã QR

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:47 31/10/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Giáo trình Lịch sử các học thuyết Kinh tế

Thứ Hai, 10:42 31/10/2022

Giáo trình Kiểm toán – Dùng trong các trường THCN

Thứ Hai, 10:39 31/10/2022

Macroeconomics: Principles, problems, and policies sevent teenth edition

Thứ Hai, 10:37 31/10/2022

Định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Thứ Hai, 10:34 31/10/2022

Macroeconomics: Principles, problems, and policies 17

Thứ Hai, 10:30 31/10/2022