Các mô hình tăng trưởng Kinh tế

Tài liệu trình bày các nội dung về lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống; mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - mô hình Harrod- Domar; mô hình tăng trưởng Tân cổ điển; mô hình tăng trưởng Tân cổ điển mở rộng; các mô hình tăng trưởng nội sinh; nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế gồm phương trình hạch toán tăng trưởng, mối quan hệ với mô hình Harrod-Domar, các nguồn tăng trưởng kinh tế ở các nước công nghiệp phát triển, các nguồn tăng trưởng kinh tế trong thời kì đầu công nghiệp hóa, giải thích các thần kì Đông Á, các nguồn tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1986-2002, những hạn chế của phương pháp hạch toán tăng trưởng, hồi quy tăng trưởng và hội tụ, những vấn đề liên quan đến kinh tế lượng trong hồi quy tăng trưởng.

Các mô hình tăng trưởng Kinh tế

Trần Thọ Đạt (Ch.b)

Nxb. Thống kê

2005

Tóm tắt

Cuốn Các Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế, do PGS. TS. Trần Thọ Đạt chủ biên, không chỉ giới thiệu và trình bày cơ sở lý thuyết của các mô hình tăng trưởng nổi tiếng trên thế giới từ trước đến nay, mà còn giúp bạn tìm hiểu những ý nghĩa và ứng dụng của chúng trong việc xây dựng chính sách đã được thực hiện ở trong và ngoài nước trong nhiều thập kỷ qua, nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cuốn sách này gồm 6 chương sau:

+ Chương 1: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống

+ Chương 2: Mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - Mô hình Harrod-Domar

+ Chương 3: Mô hình tăng trưởng tân cổ điển

+ Chương 4: Mô hình tân cổ điển Mở rộng

+ Chương 5: Các mô hình tăng trưởng nội sinh

+ Chương 6: Nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế.

Trích dẫn

Trần Thọ Đạt (Ch.b). Các mô hình tăng trưởng Kinh tế, Nxb. Thống kê, 2005.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Các mô hình tăng trưởng Kinh tếMulti-screen marketingThe Political Economy of Inequality
Các mô hình tăng trưởng Kinh tếMulti-screen marketingThe Political Economy of Inequality

Mã QR

Các mô hình tăng trưởng Kinh tế

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:53 31/10/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Thứ Hai, 10:47 31/10/2022

Giáo trình Lịch sử các học thuyết Kinh tế

Thứ Hai, 10:42 31/10/2022

Giáo trình Kiểm toán – Dùng trong các trường THCN

Thứ Hai, 10:39 31/10/2022

Macroeconomics: Principles, problems, and policies sevent teenth edition

Thứ Hai, 10:37 31/10/2022

Định hướng phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Thứ Hai, 10:34 31/10/2022