Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Tài liệu trình bày các nội dung về khủng hoảng kinh tế thế giới và chính sách của Việt Nam: Khái quát chung về khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2006-2009; phản ứng chính sách của Việt Nam. Tình hình thực hiện chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam trong năm 2009: Tình hình thực hiện một số chính sách chủ yếu; những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam. Định hướng và kiến nghị chính sách năm 2010 và các năm tiếp theo: Dự báo tình hình kinh tế quốc tế, trong nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Việt Nam; về các định hướng và gợi ý chính sách cho năm 2010 và các năm tiếp theo.

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Nguyễn Minh Quang, Đoàn Xuân Thủy

Nxb. Chính trị Quốc Gia

2010

Tóm tắt

Cuốn sách Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Namdo Viện Kinh tế - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Ngô Minh Quang, TS. Đoàn Xuân Thủy đồng chủ biên đã tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam dưới cách tiếp cận phân tích từ kinh tế chính trị. Trên cơ sở nguồn số liệu, tư liệu chính thức đã được công bố, có sự phân tích kế thừa, bổ sung nhằm bước đầu đánh giá thành công của những chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam và chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện và nguyên nhân.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

+ Phần thứ nhất: Khủng hoảng kinh tế thế giới và chính sách của Việt Nam

+ Phần thứ hai: Tình hình thực hiện chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam trong năm 2009

+ Phần thứ ba: Định hướng và kiến nghị chính sách năm 2010 và các năm tiếp theo.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Quang, Đoàn Xuân Thủy. Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc Giaam, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt NamGreat again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership HBR's 10 Must Reads On Negotiation

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

HBR's 10 Must Reads On Negotiation

Mã QR

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:59 31/10/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Các mô hình tăng trưởng Kinh tế

Thứ Hai, 10:53 31/10/2022

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Thứ Hai, 10:47 31/10/2022

Giáo trình Lịch sử các học thuyết Kinh tế

Thứ Hai, 10:42 31/10/2022

Giáo trình Kiểm toán – Dùng trong các trường THCN

Thứ Hai, 10:39 31/10/2022

Macroeconomics: Principles, problems, and policies sevent teenth edition

Thứ Hai, 10:37 31/10/2022