V.I.Lênin toàn tập Tập 35

Tập 35 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết trong giai đoạn từ 25/10/1917 đến tháng 3/1918. Nội dung chính của tập 35 là những tác phẩm trong đó Lê nin vạch rõ ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của cách mạng tháng Mười, làm sáng tỏ những bước đầu trong công tác cải tạo và xây dựng của Nhà nước Xô Viết và chính sách đối ngoại hòa bình của nó,...

V.I.Lênin toàn tập Tập 35

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 35 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết trong giai đoạn từ 25/10/1917 đến tháng 3/1918. Nội dung chính của tập 35 là những tác phẩm trong đó Lê nin vạch rõ ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của cách mạng tháng Mười, làm sáng tỏ những bước đầu trong công tác cải tạo và xây dựng của Nhà nước Xô Viết và chính sách đối ngoại hòa bình của nó; phản ánh cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, nông dân lao động chống lại các giai cấp bóc lột; cuộc đấu tranh của Lênin, của Đảng bôn-sê-vích chống lại các đảng phản cách mạng dưới mọi màu sắc.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 35, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 35V.I.Lênin toàn tập Tập 34 V.I.Lênin toàn tập Tập 33
V.I.Lênin toàn tập Tập 35

V.I.Lênin toàn tập Tập 34

V.I.Lênin toàn tập Tập 33

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 35

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:02 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Đồ gá cơ khí và tự động hóa

Thứ Tư, 14:29 23/11/2022

Giáo trình cơ khí đại cương

Thứ Tư, 14:02 23/11/2022

Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Thứ Tư, 13:36 23/11/2022

Cơ sở tự động hóa tập 1

Thứ Tư, 13:21 23/11/2022

Thư tình từ chiến hào Vũ Lăng

Thứ Tư, 13:16 23/11/2022