Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)

Giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách của tập thể tác giả

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)

Vũ Ngọc Pi, Trần Thọ, Nguyễn Thị Quốc Dung, Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

2004

Tóm tắt

Cuốn sách bao gồm các bài giảng lý thuyết ; Các nội dung liên liên quan đến bài tập, thí nghiệm, thực hành, đồ án môn học được biên soạn riêng.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Phần I: Những vấn đề cơ bản về thiết kế máy và chi tiết máy
- Phần II. Truyền động cơ khí
- Phần III. Các tiết máy đỡ nối

- Phần IV. Cơ sở thiết kế tự động.

- Phần V: Các tiết máy ghép

Trích dẫn

Vũ Ngọc Pi, Trần Thọ, Nguyễn Thị Quốc Dung, Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi), Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, 2004.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)Thực hành uốn NCV - CNC máy phay, máy tiện và hướng dẫn sử dụng omega

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)

Thực hành uốn NC

V- CNC máy phay – máy tiện và hướng dẫn sử dụng Omega

Mã QR

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:42 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

V.I.Lênin toàn tập Tập 40

Thứ Tư, 15:27 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 38

Thứ Tư, 15:22 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 37

Thứ Tư, 15:17 23/11/2022

Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Thứ Tư, 15:12 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 36

Thứ Tư, 15:11 23/11/2022

Video giới thiệu