V- CNC máy phay – máy tiện và hướng dẫn sử dụng Omega

Nội dung cuốn sách bao gồm: máy phay, máy tiện, khái niệm về V - CNC và nguyên tắc hoạt động của nó.

V- CNC máy phay – máy tiện và hướng dẫn sử dụng Omega

Nguyễn Danh Nguyên, Trần Việt Hà dịch

Lao động xã hội

2001

Tóm tắt

Nội dung gồm: máy phay, máy tiện, khái niệm về V - CNC và nguyên tắc hoạt động của nó.

Phần 1: MÁY PHAY

Chương 1: Khái quát về V-CNC

Chương 2: Hoạt động của V-CNC

Chương 3: Lập trình NC

Phần 2: MÁY TIỆN

Chương 1: Khái quát về V-CNC

Chương 2: Quá trình vận hành của V-CNC

Chương 3: Lập trình NC

Trích dẫn

Nguyễn Danh Nguyên, Trần Việt Hà dịch. V- CNC máy phay – máy tiện và hướng dẫn sử dụng Omega. Lao động xã hội, 2001

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ Khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

V - CNC máy phay, máy tiện và hướng dẫn sử dụng omegaHệ thống điều khiển quá trìnhThực hành Nguội - gò - hàn
V - CNC máy phay, máy tiện và hướng dẫn sử dụng omegaHệ thống điều khiển quá trìnhThực hành nguội - gò - hàn

Mã QR

V - CNC máy phay, máy tiện và hướng dẫn sử dụng omega

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:12 26/10/2022