Hệ thống điều khiển quá trình

Nội dung đề cập đến các khái niệm về cơ sở lí thuyết và cấu tạo, nguyên lí hoạt động của hệ thống điều khiển quá trình; bộ điều chỉnh số công nghiệp; vận hành hệ thống điều khiến quá trình; thiết kế giao diện điều khiển.

Hệ thống điều khiển quá trình

Phan Chí Chính

Khoa học và kỹ thuật

2010

Tóm tắt

Hệ thống điều khiển quá trình này chủ yếu sử dụng cho giảng dạy học phần về kết nối và vận hành hệ thống điều khiển tự động các quá trình thường gặp ở các dây chuyền công nghệ hiện đại. Nội dung học phần đi sâu vào các chủ điểm: làm chủ các thông số điều khiển cụ thể trong thiết bị điều khiển nối mạng trong các thông số điều khiển cụ thể trong thiết bị điều khiển nối mạng trong các quá trình công nghệ, các thành phần cơ điện tử của hệ thống công nghiệp.

Nội dung đề cập đến các khái niệm về cơ sở lí thuyết và cấu tạo, nguyên lí hoạt động của hệ thống điều khiển quá trình; bộ điều chỉnh số công nghiệp; vận hành hệ thống điều khiến quá trình; thiết kế giao diện điều khiển.

Tài liệu này rất có ích cho người làm công tác kỹ thuật trong các dây chuyền công nghệ có điều khiển tự động các quá trình. Tự động điều khiển đang là xu thế tất yếu cho các dây truyền công nghệ cho nên các kiến thức liên quan và cập nhật cũng là một đòi hỏi đối với cán bộ kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất trong dây chuyền công nghệ hiện đại.

Trích dẫn

Phan Chí Chính. Hệ thống điều khiển quá trình. Khoa học và kỹ thuật, 2010.

Bộ sưu tập

Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Hệ thống điều khiển quá trìnhHệ thống sản xuất Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Hệ thống điều khiển quá trìnhHệ thống sản xuất Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Mã QR

Hệ thống điều khiển quá trình

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:18 20/05/2022