Hoạch định và kiểm soát tồn kho

Nội dung cuốn sách trình bày: Quản lý tồn kho, dự báo nhu cầu, hoạch định tồn kho làm việc, hoạch định tồn kho an toàn, hoạch định tồn kho nhu cầu rời rạc, tồn kho nhu cầu đơn, hoạch định yêu cầu vật tư, tồn kho bán phẩm, nhu cầu phân phối, cải tiến hệ thống tồn kho.

Hoạch định và kiểm soát tồn kho

Nguyễn Như Phong

ĐH Bách Khoa

2013

Tóm tắt

Hoạch định và kiểm soát tồn kho hay quản trị tồn kho là một chức năng quan trọng của các kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên, học viên đến các nghiên cứu sinh ở ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

Nội dung cuốn sách trình bày: Quản lý tồn kho, dự báo nhu cầu, hoạch định tồn kho làm việc, hoạch định tồn kho an toàn, hoạch định tồn kho nhu cầu rời rạc, tồn kho nhu cầu đơn, hoạch định yêu cầu vật tư, tồn kho bán phẩm, nhu cầu phân phối, cải tiến hệ thống tồn kho.

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong. Hoạch định và kiểm soát tồn kho. ĐH Bách Khoa, 2013.

Bộ sưu tập

Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Hoạch định và kiểm soát tồn kho Hệ thống sản xuất Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Hoạch định và kiểm soát tồn kho Hệ thống sản xuất Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Mã QR

Hoạch định và kiểm soát tồn kho

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:15 20/05/2022