Hoạch định và kiểm soát tồn kho

Nội dung cuốn sách trình bày: Quản lý tồn kho, dự báo nhu cầu, hoạch định tồn kho làm việc, hoạch định tồn kho an toàn, hoạch định tồn kho nhu cầu rời rạc, tồn kho nhu cầu đơn, hoạch định yêu cầu vật tư, tồn kho bán phẩm, nhu cầu phân phối, cải tiến hệ thống tồn kho.

Hoạch định và kiểm soát tồn kho

Nguyễn Như Phong

ĐH Bách Khoa

2013

Tóm tắt

Hoạch định và kiểm soát tồn kho hay quản trị tồn kho là một chức năng quan trọng của các kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên, học viên đến các nghiên cứu sinh ở ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

Nội dung cuốn sách trình bày: Quản lý tồn kho, dự báo nhu cầu, hoạch định tồn kho làm việc, hoạch định tồn kho an toàn, hoạch định tồn kho nhu cầu rời rạc, tồn kho nhu cầu đơn, hoạch định yêu cầu vật tư, tồn kho bán phẩm, nhu cầu phân phối, cải tiến hệ thống tồn kho.

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong. Hoạch định và kiểm soát tồn kho. ĐH Bách Khoa, 2013.

Bộ sưu tập

Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Hoạch định và kiểm soát tồn kho Hệ thống sản xuất Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Hoạch định và kiểm soát tồn kho Hệ thống sản xuất Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Mã QR

Hoạch định và kiểm soát tồn kho

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:15 20/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Bài tập Lò hơi

Thứ Năm, 20:06 19/05/2022

Bài tập Kỹ thuật lạnh

Thứ Năm, 19:24 19/05/2022

Giáo trình Biến đổi AC/DC

Thứ Năm, 18:21 19/05/2022

Động lực học cơ sở. Tập 1

Thứ Năm, 16:11 19/05/2022

Hệ thống sản xuất

Thứ Năm, 16:10 19/05/2022