Bài tập Lò hơi

Cuốn sách Bài tập lò hơi dùng cho sinh viên các ngành máy và thiết  bị nhiệt lạnh, Kỹ thuật năng lượng. Kinh tế năng lượng trong việc nghiên cứu và học tập môn Lò hơi. Cuốn sách cũng có ích chi các kỹ sư làm việc ở lình vực thiết kế. Chế tạo và vận hành lò hơi, đặc biệt bổ ích cho các cán bộ làm việc trong nhà máy nhiệt điện và những xí nghiệp có hệ thống cung cấp nhiệt.

Bài tập Lò hơi

Đỗ Văn Thắng; Trương Ngọc Tuấn

Khoa học và Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Cuốn sách Bài tập lò hơi dùng cho sinh viên các ngành máy và thiết bị nhiệt lạnh, Kỹ thuật năng lượng. Kinh tế năng lượng trong việc nghiên cứu và học tập môn Lò hơi. Cuốn sách cũng có ích chi các kỹ sư làm việc ở lình vực thiết kế. Chế tạo và vận hành lò hơi, đặc biệt bổ ích cho các cán bộ làm việc trong nhà máy nhiệt điện và những xí nghiệp có hệ thống cung cấp nhiệt.

Nội dung của bài tập gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Tính toán các đặc tính của nhiên liệu năng lượng

+ Chương 2: Các tính toán sản phẩm cháy của nhiên liệu

+ Chương 3: Cân bằng nhiệt và hiệu suất của lò hơi

+ Chương 4: Tính toán buồng đốt và các bề mặt đốt bằng bức xạ

+ Chương 5: Tính toán hàm lượng chất độc hại có trong sản phẩm cháy

+ Chương 6: Tính toán các bề mặt đối lưu kiểu ống xoắn

+ Chương 7: Cách tính toán bộ sấy không khí kiểu ống và kiểu hoàn nhiệt.

+ Chương 8: Tính toán các bề mặt đốt đối lưu - bức xạ

Trích dẫn

Đỗ Văn Thắng; Trương Ngọc Tuấn. Bài tập lò hơi. Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập lò hơiKĩ thuật điện tửKỹ thuật mạch điện tử

Bài tập lò hơi

Kĩ thuật điện tử

Kỹ thuật mạch điện tử

Mã QR

Bài tập Lò hơi

Nội dung

  • Thứ Năm, 20:06 19/05/2022