Bài tập Lò hơi

Cuốn sách Bài tập lò hơi dùng cho sinh viên các ngành máy và thiết  bị nhiệt lạnh, Kỹ thuật năng lượng. Kinh tế năng lượng trong việc nghiên cứu và học tập môn Lò hơi. Cuốn sách cũng có ích chi các kỹ sư làm việc ở lình vực thiết kế. Chế tạo và vận hành lò hơi, đặc biệt bổ ích cho các cán bộ làm việc trong nhà máy nhiệt điện và những xí nghiệp có hệ thống cung cấp nhiệt.

Bài tập Lò hơi

Đỗ Văn Thắng; Trương Ngọc Tuấn

Khoa học và Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Cuốn sách Bài tập lò hơi dùng cho sinh viên các ngành máy và thiết bị nhiệt lạnh, Kỹ thuật năng lượng. Kinh tế năng lượng trong việc nghiên cứu và học tập môn Lò hơi. Cuốn sách cũng có ích chi các kỹ sư làm việc ở lình vực thiết kế. Chế tạo và vận hành lò hơi, đặc biệt bổ ích cho các cán bộ làm việc trong nhà máy nhiệt điện và những xí nghiệp có hệ thống cung cấp nhiệt.

Nội dung của bài tập gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Tính toán các đặc tính của nhiên liệu năng lượng

+ Chương 2: Các tính toán sản phẩm cháy của nhiên liệu

+ Chương 3: Cân bằng nhiệt và hiệu suất của lò hơi

+ Chương 4: Tính toán buồng đốt và các bề mặt đốt bằng bức xạ

+ Chương 5: Tính toán hàm lượng chất độc hại có trong sản phẩm cháy

+ Chương 6: Tính toán các bề mặt đối lưu kiểu ống xoắn

+ Chương 7: Cách tính toán bộ sấy không khí kiểu ống và kiểu hoàn nhiệt.

+ Chương 8: Tính toán các bề mặt đốt đối lưu - bức xạ

Trích dẫn

Đỗ Văn Thắng; Trương Ngọc Tuấn. Bài tập lò hơi. Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập lò hơiKĩ thuật điện tửKỹ thuật mạch điện tử

Bài tập lò hơi

Kĩ thuật điện tử

Kỹ thuật mạch điện tử

Mã QR

Bài tập Lò hơi

Nội dung

  • Thứ Năm, 20:06 19/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập Kỹ thuật lạnh

Thứ Năm, 19:24 19/05/2022

Giáo trình Biến đổi AC/DC

Thứ Năm, 18:21 19/05/2022

Động lực học cơ sở. Tập 1

Thứ Năm, 16:11 19/05/2022

Hệ thống sản xuất

Thứ Năm, 16:10 19/05/2022

Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC

Thứ Năm, 16:09 19/05/2022