Bài tập Kỹ thuật lạnh

Cuốn sách Bài tập Kỹ thuật lạnh nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và cách thức giải các bài tập về kỹ thuật lạnh. Cuốn sách được dùng làm tài liệu chính của học phần kỹ thuật lạnh và được dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư và cử nhân kỹ thuật khác là việc trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

Bài tập Kỹ thuật lạnh

Nguyễn Đức Nam (ch.b)

Thống kê

2020

Tóm tắt

Cuốn sách Bài tập Kỹ thuật lạnh nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và cách thức giải các bài tập về kỹ thuật lạnh. Cuốn sách được dùng làm tài liệu chính của học phần kỹ thuật lạnh và được dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư và cử nhân kỹ thuật khác là việc trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

Nội dung chính của bài tập gồm 4 chương:

+ Chương 1: Môi chất lạnh và chất tài lạnh

+ Chương 2: Các chu trình máy lạnh nén hơi cơ bản

+ Chương 3: Máy nén lạnh

+ Chương 4: Thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phụ của hệ thống lạnh

Trích dẫn

Nguyễn Đức Nam (ch.b). Bài tập Kỹ thuật lạnh. Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập kỹ thuật lạnhGiáo trình thiết kế hệ thống sốThông tin số

Bài tập Kỹ thuật lạnh

Giáo trình thiết kế hệ thống số

Thông tin số

Mã QR

Bài tập kỹ thuật lạnh

Nội dung

  • Thứ Năm, 19:24 19/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Biến đổi AC/DC

Thứ Năm, 18:21 19/05/2022

Động lực học cơ sở. Tập 1

Thứ Năm, 16:11 19/05/2022

Hệ thống sản xuất

Thứ Năm, 16:10 19/05/2022

Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC

Thứ Năm, 16:09 19/05/2022

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Thứ Năm, 15:43 19/05/2022

Video giới thiệu