Bài tập Kỹ thuật lạnh

Cuốn sách Bài tập Kỹ thuật lạnh nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và cách thức giải các bài tập về kỹ thuật lạnh. Cuốn sách được dùng làm tài liệu chính của học phần kỹ thuật lạnh và được dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư và cử nhân kỹ thuật khác là việc trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

Bài tập Kỹ thuật lạnh

Nguyễn Đức Nam (ch.b)

Thống kê

2020

Tóm tắt

Cuốn sách Bài tập Kỹ thuật lạnh nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và cách thức giải các bài tập về kỹ thuật lạnh. Cuốn sách được dùng làm tài liệu chính của học phần kỹ thuật lạnh và được dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư và cử nhân kỹ thuật khác là việc trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

Nội dung chính của bài tập gồm 4 chương:

+ Chương 1: Môi chất lạnh và chất tài lạnh

+ Chương 2: Các chu trình máy lạnh nén hơi cơ bản

+ Chương 3: Máy nén lạnh

+ Chương 4: Thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phụ của hệ thống lạnh

Trích dẫn

Nguyễn Đức Nam (ch.b). Bài tập Kỹ thuật lạnh. Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập kỹ thuật lạnhGiáo trình thiết kế hệ thống sốThông tin số

Bài tập Kỹ thuật lạnh

Giáo trình thiết kế hệ thống số

Thông tin số

Mã QR

Bài tập kỹ thuật lạnh

Nội dung

  • Thứ Năm, 19:24 19/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Biến đổi AC/DC

Thứ Năm, 18:21 19/05/2022

Động lực học cơ sở. Tập 1

Thứ Năm, 16:11 19/05/2022

Hệ thống sản xuất

Thứ Năm, 16:10 19/05/2022

Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC

Thứ Năm, 16:09 19/05/2022

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Thứ Năm, 15:43 19/05/2022