Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máy

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máy gồm 13 chương là cuốn sách tham khảo dành cho sinh viên ngành chế tạo máy và kỹ thuật cơ khí, đồng thời cuốn sách còn làm tài liệu dùng cho việc nghiên cứu của các môn học liên quan đến động học, lực học, động lực học trong kỹ thuật và các ngành phi cơ khí.

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máy

Trần Ngọc Nhuần (Chủ biên)

KH&KT

2016

Tóm tắt

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máy là cuốn sách tham khảo dành cho sinh viên ngành chế tạo máy và kỹ thuật cơ khí, đồng thời cuốn sách còn làm tài liệu dùng cho việc nghiên cứu của các môn học liên quan đến động học, lực học, động lực học trong kỹ thuật và các ngành phi cơ khí.

Cuốn sách gồm 13 chương, bao gồm các bài tập đã giải sẵn và một số bài tập tương ứng để sinh viên tự giải. Các bài tập đã giải sẵn mang tính chất định hướng theo trình tự tổng quát cơ bản trong môn học nguyên lý máy, các dạng bài tập đi từ tính toán đơn thuần đến phức tạp mang tính chất thiết kế. Cuốn sách có thêm phần đề bài tổng hợp để thực hiện bài tập lớn của môn học, mục đích để người học thấy được sự liên hệ, đặc điểm làm việc và truyền tải của các khâu, các chi tiết trong máy khi chuyển động. Bài tập tổng hợp này có tính chất ôn lại và tổng hợp các phần đã học để có thể tính toán, thiết kế các cơ cấu của một máy cụ thể với những yêu cầu đã cho.

Trích dẫn

Trần Ngọc Nhuần, Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máy, KH&KT, 2016.

Bộ sưu tập

Cơ khí, chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máyNguyên lý gia công vật liệuGiáo trình thực hành thiết kế cơ khí và mỹ thuật công nghiệp với Solidworks
Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máyNguyên lý gia công vật liệuGiáo trình thực hành thiết kế cơ khí và mỹ thuật công nghiệp với Solidworks

Mã QR

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý máy

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:46 20/05/2022