V.I.Lênin toàn tập Tập 37

Tập 37 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết trong giai đoạn từ cuối tháng 7/1918 đến ngày 11/3/1919, trong thời kỳ có cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài vào nước Cộng hòa Xô Viết và có nội chiến ở trong nước.

V.I.Lênin toàn tập Tập 37

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 37 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết trong giai đoạn từ cuối tháng 7/1918 đến ngày 11/3/1919, trong thời kỳ có cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài vào nước Cộng hòa Xô Viết và có nội chiến ở trong nước. Những tác phẩm in trong tập này đã xác định nhiệm vụ của Đảng cộng sản, của các Xô Viết và công đoàn, của toàn thể nhân dân lao động trong việc phòng thủ đất nước, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 37, Chính trị Quốc gia, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 37V.I.Lênin toàn tập Tập 33 V.I.Lênin toàn tập Tập 30
V.I.Lênin toàn tập Tập 37

V.I.Lênin toàn tập Tập 33

V.I.Lênin toàn tập Tập 30

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 37

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:17 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí

Thứ Tư, 15:12 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 36

Thứ Tư, 15:11 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 35

Thứ Tư, 15:02 23/11/2022

Đồ gá cơ khí và tự động hóa

Thứ Tư, 14:29 23/11/2022

Giáo trình cơ khí đại cương

Thứ Tư, 14:02 23/11/2022