V.I.Lênin toàn tập Tập 37

Tập 37 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết trong giai đoạn từ cuối tháng 7/1918 đến ngày 11/3/1919, trong thời kỳ có cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài vào nước Cộng hòa Xô Viết và có nội chiến ở trong nước.

V.I.Lênin toàn tập Tập 37

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 37 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết trong giai đoạn từ cuối tháng 7/1918 đến ngày 11/3/1919, trong thời kỳ có cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài vào nước Cộng hòa Xô Viết và có nội chiến ở trong nước. Những tác phẩm in trong tập này đã xác định nhiệm vụ của Đảng cộng sản, của các Xô Viết và công đoàn, của toàn thể nhân dân lao động trong việc phòng thủ đất nước, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 37, Chính trị Quốc gia, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 37V.I.Lênin toàn tập Tập 33 V.I.Lênin toàn tập Tập 30
V.I.Lênin toàn tập Tập 37

V.I.Lênin toàn tập Tập 33

V.I.Lênin toàn tập Tập 30

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 37

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:17 23/11/2022