Assistive technologies: Principles and practice

Assistive Technologies: Principles & Practice provides detailed coverage of the broad range of devices, services, and practices that comprise assistive technology. This new text offers a systematic process for ensuring the effective application of assistive technologies and focuses on the relationship between the human user and the assisted activity within specific contexts.

Assistive technologies: Principles and practice

Cook, Albert M.

Elsevier

2015

Abstract

Assistive Technologies: Principles & Practice provides detailed coverage of the broad range of devices, services, and practices that comprise assistive technology. This new text offers a systematic process for ensuring the effective application of assistive technologies and focuses on the relationship between the human user and the assisted activity within specific contexts. It features over 30 new photos and illustrations, as well as, updated chapters and case studies that reflect current technology.

Introductory book principles of assistive technology: Introducing the human activity assistive technology model; technologies that assist people who have disabilities; activity, human, and context: The human doing an activity in context; ethical issues in assistive technology; delivering assistive technology services to the consumer; making the connection: User inputs for assistive technologies; control interfaces for assistive technologies; accessing mainstream information and communication technologies: The technology and the Web; enabling function and participation with seating technologies; technologies that enable mobility; technologies that aid transportation; technologies that aid manipulation and control of the environment; sensory aids for persons with visual impaiments; sensory aids for persons with auditory impairment; assistive technologies for cognitive augmentation; augmentative and alternative communication systems.

Citation

Cook, Albert M.. Assistive technologies: Principles and practice. Elsevier, 2015.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực khác

Related document

Assistive technologies: Principles and practiceManagement: Skills and application Foundations in Microbiology: 6th (sixth) Edition

Assistive technologies: Principles and practice

Management: Skills and application - 11th Edition

Foundations in Microbiology: 6th (sixth) Edition

QR code

Assistive technologies: Principles and practice

Content

  • Thứ Hai, 15:42 19/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Con người và văn hóa: Từ lý luận đến thực tiễn phát triển

Thứ Hai, 13:29 19/12/2022

Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp

Thứ Hai, 13:22 19/12/2022

Vè xứ Quảng và chú giải - Quyển 4

Thứ Hai, 11:25 19/12/2022

Vè xứ Quảng và chú giải - Quyển 3

Thứ Hai, 11:19 19/12/2022

Vè xứ Quảng và chú giải - Quyển 2

Thứ Hai, 11:14 19/12/2022