Hệ tư tưởng Đức

"Hệ tư tưởng Đức" thuộc loại tác phẩm luận chiến, hay bút chiến, đối tượng phê phán của nó là những khuynh hướng và trao lưu tư tưởng , tức “ hệ tư tưởng  Đức” theo cách gọi của Các Mác và Ăng ghen vào những năm 40 của thế kỷ XIX đang chiếm vị trí thống trị tại Đức.

Hệ tư tưởng Đức

C.Mác – PH.Ăng ghen

Chính trị Quốc gia

2004

Tóm tắt

Nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt là các nhà nghiên cứu lý luận, các học viên, sinh viên có tài liệu học tập, nghiên cứu sâu các tác phẩm của Mác – Ăng ghen Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “ Hệ tư tưởng Đức”.

Tác phẩm được chia làm hai tập. Tập 1 trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử và phê phán những quan điểm triết học của L.Phoio bắc, B.Bauo và Stiec - nơ các đại biểu của triết học Đức hiện đại. Tập II phê phán quan điểm của các đại biểu của chủ nghĩa xã hội chân chính.

Hệ tư tưởng Đức thuộc loại tác phẩm luận chiến, hay bút chiến, đối tượng phê phán của nó là những khuynh hướng và trao lưu tư tưởng , tức “ hệ tư tưởng Đức” theo cách gọi của Các Mác và Ăng ghen vào những năm 40 của thế kỷ XIX đang chiếm vị trí thống trị tại Đức.

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

Hệ tư tưởng ĐứcNhững nội dung cơ bản của triết học Mác - LêninLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức
Hệ tư tưởng ĐứcNhững nội dung cơ bản của triết học Mác - LêninLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Mã QR

Hệ tư tưởng Đức

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:16 24/11/2022