Phân tích và giải mạch điện tử công suất

Giới thiệu về các van bán dẫn công suất, mạch chỉnh lưu, điều chỉnh điện áp xoay chiều, một chiều và các bộ nghịch lưu độc lập

Phân tích và giải mạch điện tử công suất

Phạm Quốc Hải

Khoa học kỹ thuật

1999

Tóm tắt

Phân Tích Và Giải Mạch Điện Tử Công Suất" nội dung giới thiệu :

· Chương I: Các van bán dẫn công suất.

· Chương II: Mạch chỉnh lưu.

· Chương III: Điều chỉnh điện áp xoay chiều (Điều áp xoay chiều).

· Chương IV: Điều chỉnh điện áp một chiều (Băm xung một chiều).

· Chương V: Các bộ nghịch lưu độc lập.

Trích dẫn

Phạm Quốc Hải. Phân tích và giải mạch điện tử công suất. Khoa học kỹ thuật, 1999

Bộ sưu tập

Điện

Tài liệu liên quan

Phân tích và giải mạch điện tử công suấtElectronic Devices Conventional Current VersionGiáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.
Phân tích và giải mạch điện tử công suấtElectronic Devices Conventional Current VersionGiáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Mã QR

Phân tích và giải mạch điện tử công suất

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:24 24/11/2022